Sähköinen resepti (eResepti)

 SÄHKÖINEN RESEPTI (eResepti)

Länsi-Pohjan alueen terveyskeskuksissa ja yhteispäivystyksessä valmistellaan
eReseptin käyttöönottoa.
Lääkäri kirjoittaa tietojärjestelmällä potilaalle eReseptin. Tiedot tallennetaan
valtakunnalliseen Reseptikeskukseen. Potilaan kokonaislääkitys tarkistetaan
tarvittaessa Reseptikeskuksesta. Tietoja Reseptikeskuksesta voivat katsoa
potilasta hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat potilaan suostumuksella.

Potilas saa potilasohjeen, jossa on tiedot määrätystä lääkkeestä. Lääkkeen voi
noutaa apteekista.Potilasohje nopeuttaa asiointia apteekissa, mutta se ei ole välttämätön. Kela-kortti on välttämätön lääkekorvausten saamiseksi.

Apteekissa farmaseutti tai proviisori hakee Reseptikeskuksesta eReseptin tiedot
ja kirjoittaa sinne lääkkeen toimitustiedot. Reseptin uusimista voi pyytää
apteekista tai terveyskeskuksesta, kuten ennenkin.
Täysi-ikäinen voi katsella omia Reseptikeskuksessa olevia tietojaan osoitteesta
www.kanta.fi. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnisteilla
tai sirullisella henkilökortilla.
Reseptikeskuksen rekisterinpitäjä on Kela. eResepti on osa Kansallista Terveysarkistoa (KanTa).

Lisätietoja:
www.kanta.fi

Kiireellinen sosiaalipäivystys

Sosiaalihuoltolain 29 §:n mukaan sosiaalipäivystys on järjestettävä ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi.

Sosiaalipäivystystä toteutettaessa on toimittava yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa.

Kemin sosiaalipäivystyksen numero 040 029 1141.

Virka-aikana numeroon vastaa kunnan sosiaalipäivystäjä.
Virka-ajan jälkeen puheluihin vastaa seudullinen sosiaalipäivystäjä.

Kiireellisen työtehtävän aikana sosiaalipäivystäjät eivät pysty vastaamaan puhelimeen.
Mikäli asianne voi odottaa, pyydämme soittamaan myöhemmin uudelleen.
Jos kyseessä on välitöntä puuttumista vaativa, henkeä tai terveyttä välittömästi uhkaava tilanne, ota yhteys hätäkeskukseen numeroon 112.

Päivystysnumerossa EI hoideta toimeentulotukeen, lastenvalvonnan elatus-, huolto- ja tapaamissopimuksiin liittyviä asioita tai muita vastaavia, kiireettömiä asioita.

Kiireettömissä asioissa ota yhteys sosiaalitoimiston neuvontaan puh. 016-259 494 (arkisin klo 8-11 ja 12-15) tai palveluohjaukseen puh. 050-370 7951 (ma, ti, pe klo 12 – 15)

 

Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies

Kriisikeskus Turvapoiju
Kaivokatu 5, 94100 Kemi
sähköposti: kriisikeskus@turvapoiju.fi

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen henkilökohtaiset tapaamiset ajanvarauksella.

Jos asiakas ei tavoita potilas- ja sosiaaliasiamiestä puhelimitse, hän voi jättää soittopyynnön Kriisikeskus Turvapoijun numeroon: puh. 040  544 1750.

POTILASASIAMIES
Satu Peurasaari,  puh. 040 572 3793 . Puhelinaika tiistaisin ja torstaisin klo 10 – 12.

SOSIAALIASIAMIES
Satu Peurasaari, puh. 040 572 3793.  Puhelinaika tiistaisin ja torstaisin klo 10 – 12.

satu.peurasaari@turvapoiju.fi

Sosiaaliasiamiehen tehtäviä sosiaalitoimen asiakasasioissa:
– neuvoo ja ohjaa
– avustaa muistutuksen tekemisessä
– tiedottaa asiakkaan oikeuksista
– toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
– seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen kunnanhallitukselle vuosittain.

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon piirissä