Terveydenhoitajan vastaanotto Rytikari-Hepola alueella / Onni-auton syksyn 2017 päivät

TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTTO RYTIKARI / HEPOLA-ALUEELLA

ONNI-auto Veitsiluodon työväentalon pihassa, Rytikatu 27.

Terveydenhoitajan vastaanotto autossa parittoman viikon torstaisin klo 9-14, ei ajanvarausta, odotustilana työväentalon aula.

Syksyn 2017 vastaanottopäivät:
– to 31.08.2017 klo 9-14
– to 14.09.2017 klo 9-14
– to 28.09.2017 ei vastaanottoa henkilökunnan koulutuksen vuoksi
– to 12.10.2017 klo 9-14
– to 26.10.2017 klo 9-14
– to 09.11.2017 klo 9-14
– to 23.11.2017 klo 9-14
– to 07.12.2017 klo 9-14

Alueellisen ikäihmisten palveluneuvonnan kokeilutoiminta alkaa Länsi-Pohjassa syksyllä 2017

Länsi-Pohjassa halutaan helpottaa ikäihmisen sosiaali- ja terveyspalveluiden avun ja neuvonnan saantia. Lapin maakunnalle ollaan luomassa yhteistä ikäihmisten palveluneuvonta- ja ohjausmallia, jota pilotoidaan ensivaiheessa Länsi-Pohjan kuntien alueella (Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio ja Ylitornio). Ikäihminen tai hänen läheisensä saa apua joko soittamalla yhteiseen neuvontanumeroon, asioimalla verkkosivuilla tai käymällä alueellisissa lähipalvelupisteissä.

Toimiva Kotihoito Lappiin -hankkeen tiedote kokonaisuudessaan

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteiden suljettuna pitäminen kesällä 2017

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteet ovat suljettuna kesällä 2017 seuraavasti:

– Perheneuvola 17.07. – 30.07.2017
– Mielenterveysasema 10.07. – 28.07.2017
– Karihaaran neuvola 10.07. – 06.08.2017
– Karihaaran hammashoitola 10.07. – 11.08.2017
– Työterveysasema 17.07. – 30.07.2017
– Fysioterapiaosasto 19.07. – 13.08.2017
– Haavapoliklinikka 31.07. – 27.08.2017
– Hoitotarvikejakelu 31.07. – 13.08.2017
– Muistipoliklinikka 10.07. – 13.08.2017
– Leipätehtaan toimintakeskus 26.05.2017 ja 26.06. – 23.07.2017    (päivätoiminta järjestetään sitä tarvitseville)

Sosiaalitoimiston ulko-ovi on suljettuna 26.06. – 30.07.2017
– Asiointi sosiaalitoimistossa on kuitenkin mahdollista joko puhelimitse puhelinajalla tai ajanvarauksella.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.5.2017 §69

Yritys, yhteisö, järjestö: Ilmoittaudu mukaan Seniorimessuille 5.10.2017!

Seniorimessut 5.10.2017  klo 11 – 15 Kemin Kulttuurikeskuksessa

Teemana. Suomi 100-vuotta sekä ikäpolvet yhdessä

Yrityksillä, yhteisöillä sekä järjestöillä on mahdollisuus varata pöytäpaikka messuilta.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Paikat vahvistetaan syyskuun alussa.

Ilmoittautuminen 1.5. – 31.5.2017
keminseniorimessut@gmail.com

Vammaispalveluiden asiakastyytyväisyyskysely

Hyvä Kemin kaupungin vammaispalveluiden asiakas

Lapin Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat ja Kemin kaupunki toteuttavat yhteistyönä vammaispalveluja koskevan kyselyn, jonka tarkoituksena on selvittää asiakastyytyväisyyttä koskien Kemin kaupungin vammaispalveluita.

Kyselylomake lähetetään Kemin kaupungin eri vammaispalveluita käyttäville henkilöille. Kyselyyn vastataan nimettömänä, joten henkilöllisyytesi ei tule missään vaiheessa esille.

Sähköiseen webropol – kyselyyn pääset tästä linkistä: Vammaispalveluiden asiakastyytyväisyyskysely

Sähköinen kysymyslomake on auki 20.4.2017 asti.

Näkemyksenne on meille tärkeä vammaispalveluiden laadun ja kehittämistyön näkökulmasta. Jokainen vastaus on meille arvokas ja kiitämme Teitä jo etukäteen vastauksista.
Tutkimuksen on määrä valmistua kuluvan kevään aikana ja tulokset tullaan käsittelemään Kemin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Yhteistyöterveisin

Lapin AMK sosionomiopiskelijat
Kemin kaupunki/vammaispalvelut p. 016 259 543

Kiitos ja aurinkoista kevättä!

Ikäihmisten keskustelukahvila ma 10.4.2017

IKÄIHMISTEN KESKUSTELUKAHVILA
maanantaina 10.4.2017 klo 14 – 16
Paikka: Satun Lounaskahvila
Osoite: Kaartotie 2, Rytikari

Aiheena: Sote-uudistus
Alustajana Kemin sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Aaro Tiilikainen

TERVETULOA!

Järjestäjänä Kemin vanhusneuvosto

 

 

onni-autossa tapahtuu !

onni-autossa tapahtuu Veitsiluodon työväentalolla, Rytikatu 27 !

30.03.2017 Muistiin liittyviä pulmatehtäviä
13.04.2017 Keuhkojen tilavuuden mittauksia PEF- puhalluskokeella
27.04.2017 Kolesterolimittauksia sekä keskustelua ruokavaliosta
11.05.2017 Puristusvoimatestit mittareilla ja liikkeitä joilla puristusvoimaa voi parantaa

Tapahtumien toteutuksesta vastaavat Lapin amk:n hyvinvointipysäkin opiskelijat yhdessä opettajien kanssa.
Osa mittauksista on maksullisia.
Kysy tarvittaessa lisätietoja Hyvinvointipysäkiltä: 0407412908 tai hyvinvointipysakki@lapinamk.fi

TERVETULOA !

 

Hyvinvointia tukevat kotikäynnit ja ikätervetarkastukset

Kemin kaupunki toteuttaa Lapin ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä hyvinvointia tukevia kotikäyntejä 75-vuotta sekä ikätervetarkastuksia 70-vuotta täyttäville kemiläisille. Kotikäynnit ja tarkastukset tarjotaan kuntalaisille, jotka eivät vielä kuulu sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

Kotikäynnillä arvioidaan ikääntyneen hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä monipuolisesti. Käynnin aikana pyritään huomioimaan ne riskitekijät, jotka mahdollisesti heikentävät ikääntyneen itsenäistä selviytymistä. Käynnin aikana myös tarvittaessa tiedotetaan palveluista.

Ikätervetarkastusten tavoitteena on tukea kotona selviytymistä tunnistamalla mahdollisimman varhain terveyteen vaikuttavat muutokset.

Ikäryhmiin tullaan ottamaan yhteyttä kirjeitse tai puhelimitse viikoilla 11-15. Kotikäynnit ja ikätervetarkastukset tullaan toteuttamaan kevään 2017 aikana.

 

 

Hyvä teko ikäihmisille 2017-palkinto

Kemin vanhusneuvosto hakee ehdokkaita Hyvä teko ikäihmisille 2017– palkinnon saajiksi.

Palkinnon kriteerit
Hyvä teko ikäihmisille palkinnon tavoitteena on antaa julkista tunnustusta yksilölle tai yhteisölle, jotka ovat kehittäneet
vanhustyötä ja vanhusten elinympäristöä ottamalla käyttöön uusia, innovatiivisia toimintatapoja, jotka edesauttavat
ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista. Palkinnon voittajan valinnassa huomioidaan teon tai hankkeen uudenlainen
tapa toimia, ajankohtaisuus, jatkuvuus, vaikuttavuus sekä teon/hankkeen toteutus/toimiminen käytännössä.
Mikäli hakemukset eivät täytä kriteereitä, niin palkintoa ei jaeta.

Palkinnon hakeminen
Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat asiat:
– teon / hankkeen nimi
– suunnitelma, toteutus ja arviointi
– teon / hankkeen vaikutukset
– perustelut, miksi teko/hanke tulisi palkita
– yhteystiedot

Lisäksi palkinnon saaja sitoutuu raportoimaan toiminnan jatkuvuudesta toukokuun 2018 loppuun mennessä.

Palkinnon hakuaika on 1.3.2017 – 31.7.2017. Palkinnon saajasta päättää vanhusneuvosto sekä työryhmään kuuluvat
kaksi lautakunnan jäsentä. Palkinnon saaja julkaistaan seniorimessuilla, jotka järjestetään vanhustenviikolla lokakuussa 2017.
Palkinnon suuruus on 1 000 euroa. Voittajan toivotaan käyttävän palkintosumman hankkeisiin, jotka edelleen edistävät vanhustyötä.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Kemin kaupunki
Ikäihmisten palvelut
Sauvosaarenkatu 25
94100 KEMI

Lisätietoja antaa vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijä Marja Palmgren 016 259 552.

Kemikammarin maaliskuun tiistaitapahtumat

Kemikammari on matalankynnyksen avoin kohtaamispaikka kaikille kemiläisille.

Maaliskuussa tiistaisin tapahtuu
7.3.2017  klo 11-13 Kuulohuolto esittäytyy
14.3.2017 klo 10.00 Kulttuuri- ja kaveritoiminnan esittely
21.3.2017 klo 13.15  Majakka esittäytyy
28.3.2017 klo 12.30 Suuhygienisti Sari Iso-Koivisto

Lukujärjestyksen löydät Kemikammarin www-sivulta

Kemikammri on avoinna ma – pe klo 9.00 – 15.00
Osoite: Keskuspuistokatu 1, 94100 Kemi (entiset Postin tilat)

Kutsu Kemikammarin avajaisiin ti 28.2. klo 10

tiistaina 28.2.2017 klo 10
KEMIKAMMARIN AVAJAISET
os. Keskuspuistokatu 1, 94100 Kemi (entiset Postin tilat)

Ohjelma:
10.00 Eija Järvinen ja Hilkka Halonen – avaus
10.30 Iloiset viittojat – vetäjänä Ilona Pääkkölä
11.00 Runonlausuntaa – Vesku
11.30 Remolo – Kivalo-opiston Mandoliiniryhmä
12.00 Kaupunginjohtaja Tero Nissinen
12.30 Kantele – esitys
13.30 Paavo, Hans ja Inkeri – musiikkia ja laulua

KUTSU kokonaisuudessaan

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA !

 

Terveydenhoitajan vastaanotto / Rytikari – Hepola / ONNIn aikataulu

TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTTO RYTIKARI / HEPOLA-ALUEELLA

ONNI-auto Veitsiluodon työväentalon pihassa, Rytikatu 27.

Terveydenhoitajan vastaanotto autossa parittoman viikon torstaisin klo 9-14, ei ajanvarausta, odotustilana työväentalon aula.
Kevään 2017 vastaanottopäivät:

– to 16.02.2017 klo 9-14
– to 02.03.2017 klo 9-14
– to 16.03.2017 klo 9-13 Huom! aika
– to 30.03.2017 klo 9-14
– to 13.04.2017 klo 9-14
– to 27.04.2017 klo 9-14
– to 11.05.2017 klo 9-14

Ikäihmisten keskustelukahvila ma 6.2.2017 klo 14 – 16

IKÄIHMISTEN KESKUSTELUKAHVILA maanantaina 6.2.2017 klo 14.00 – 16.00
Paikka: Satun Lounaskahvila
Osoite: Kaartotie 2, Rytikari

Aiheena: ONNI-auton toiminta Rytikarissa
Alustajana Kemin kaupungilta Pirjo Leinonen

TERVETULOA!
Järjestäjänä Kemin vanhusneuvosto

Palvelun tarvetta ikäihmisen / vammaisen arkeen – ota yhteyttä !

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI -YKSIKKÖ
Puh. 016 259 552, puhelinaika arkisin klo 9.00 – 15.00

Keskitetyn palvelutarpeen arviointiyksikön kautta tulevat kaikki uudet asiakkaat ja hakemukset tai asiakkaat, joiden tilanne vaatii selvittelyä.
Palvelutarpeen arviointia voi pyytää itse, omainen, viranomainen tai muu taho.

Kotihoito; kotipalvelu ja kotisairaanhoito
Kuljetuspalvelut
Palveluasuminen
Ikäihmisten sosiaalityö
Omaishoidontuki, omaishoidon vapaan järjestäminen,
Lyhytaikaishoito
Vammais- ja kehitysvammapalvelut

Palvelutarpeen arviointi – yksikkö

 

Joulun ajan kiinniolot sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toimipisteissä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteet ovat suljettuina joulun aikana seuraavasti:

Rytikarin neuvola 12.12.2016 – 31.12.2016
Rytikarin sairasvastaanotto 12.12.2016 – 31.12.2016
Työterveysasema 05.12.2016 ja 27.12.2016 – 30.12.2016
Perheneuvola 27.12.2016 – 30.12.2016
Leipätehdas 27.12.2016 – 05.01.2017, asiakkaille järjestetään heidän tarvitsemansa hoito.

– Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.11.2016 §163 ja 15.12.2016 §180

 
Kemin sosiaalitoimiston ulko-ovi pidetään suljettuna perjantaina 23.12.2016.
27.12.2016 – 30.12 2016 palvelemme klo 12.00 – 15.00.

Asiakkaat, joilla on aikavaraus, noudetaan alaulko-ovelta.
Puhelinaika työntekijöille on 12 – 13.
Kiireellisissä tapauksissa mm. äkillisissä kriiseissä tai lastensuojeluasioissa toimii päivystys. Päivystäjän tavoittaa puh. 050 – 3707951.