Ikäihmisten keskustelukahvila ma 10.4.2017

IKÄIHMISTEN KESKUSTELUKAHVILA
maanantaina 10.4.2017 klo 14 – 16
Paikka: Satun Lounaskahvila
Osoite: Kaartotie 2, Rytikari

Aiheena: Sote-uudistus
Alustajana Kemin sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Aaro Tiilikainen

TERVETULOA!

Järjestäjänä Kemin vanhusneuvosto

 

 

onni-autossa tapahtuu !

onni-autossa tapahtuu Veitsiluodon työväentalolla, Rytikatu 27 !

30.03.2017 Muistiin liittyviä pulmatehtäviä
13.04.2017 Keuhkojen tilavuuden mittauksia PEF- puhalluskokeella
27.04.2017 Kolesterolimittauksia sekä keskustelua ruokavaliosta
11.05.2017 Puristusvoimatestit mittareilla ja liikkeitä joilla puristusvoimaa voi parantaa

Tapahtumien toteutuksesta vastaavat Lapin amk:n hyvinvointipysäkin opiskelijat yhdessä opettajien kanssa.
Osa mittauksista on maksullisia.
Kysy tarvittaessa lisätietoja Hyvinvointipysäkiltä: 0407412908 tai hyvinvointipysakki@lapinamk.fi

TERVETULOA !

 

Hyvinvointia tukevat kotikäynnit ja ikätervetarkastukset

Kemin kaupunki toteuttaa Lapin ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä hyvinvointia tukevia kotikäyntejä 75-vuotta sekä ikätervetarkastuksia 70-vuotta täyttäville kemiläisille. Kotikäynnit ja tarkastukset tarjotaan kuntalaisille, jotka eivät vielä kuulu sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

Kotikäynnillä arvioidaan ikääntyneen hyvinvointia, toimintakykyä ja terveyttä monipuolisesti. Käynnin aikana pyritään huomioimaan ne riskitekijät, jotka mahdollisesti heikentävät ikääntyneen itsenäistä selviytymistä. Käynnin aikana myös tarvittaessa tiedotetaan palveluista.

Ikätervetarkastusten tavoitteena on tukea kotona selviytymistä tunnistamalla mahdollisimman varhain terveyteen vaikuttavat muutokset.

Ikäryhmiin tullaan ottamaan yhteyttä kirjeitse tai puhelimitse viikoilla 11-15. Kotikäynnit ja ikätervetarkastukset tullaan toteuttamaan kevään 2017 aikana.

 

 

Hyvä teko ikäihmisille 2017-palkinto

Kemin vanhusneuvosto hakee ehdokkaita Hyvä teko ikäihmisille 2017– palkinnon saajiksi.

Palkinnon kriteerit
Hyvä teko ikäihmisille palkinnon tavoitteena on antaa julkista tunnustusta yksilölle tai yhteisölle, jotka ovat kehittäneet
vanhustyötä ja vanhusten elinympäristöä ottamalla käyttöön uusia, innovatiivisia toimintatapoja, jotka edesauttavat
ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista. Palkinnon voittajan valinnassa huomioidaan teon tai hankkeen uudenlainen
tapa toimia, ajankohtaisuus, jatkuvuus, vaikuttavuus sekä teon/hankkeen toteutus/toimiminen käytännössä.
Mikäli hakemukset eivät täytä kriteereitä, niin palkintoa ei jaeta.

Palkinnon hakeminen
Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat asiat:
– teon / hankkeen nimi
– suunnitelma, toteutus ja arviointi
– teon / hankkeen vaikutukset
– perustelut, miksi teko/hanke tulisi palkita
– yhteystiedot

Lisäksi palkinnon saaja sitoutuu raportoimaan toiminnan jatkuvuudesta toukokuun 2018 loppuun mennessä.

Palkinnon hakuaika on 1.3.2017 – 31.7.2017. Palkinnon saajasta päättää vanhusneuvosto sekä työryhmään kuuluvat
kaksi lautakunnan jäsentä. Palkinnon saaja julkaistaan seniorimessuilla, jotka järjestetään vanhustenviikolla lokakuussa 2017.
Palkinnon suuruus on 1 000 euroa. Voittajan toivotaan käyttävän palkintosumman hankkeisiin, jotka edelleen edistävät vanhustyötä.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Kemin kaupunki
Ikäihmisten palvelut
Sauvosaarenkatu 25
94100 KEMI

Lisätietoja antaa vanhuspalveluiden sosiaalityöntekijä Marja Palmgren 016 259 552.

Kemikammarin maaliskuun tiistaitapahtumat

Kemikammari on matalankynnyksen avoin kohtaamispaikka kaikille kemiläisille.

Maaliskuussa tiistaisin tapahtuu
7.3.2017  klo 11-13 Kuulohuolto esittäytyy
14.3.2017 klo 10.00 Kulttuuri- ja kaveritoiminnan esittely
21.3.2017 klo 13.15  Majakka esittäytyy
28.3.2017 klo 12.30 Suuhygienisti Sari Iso-Koivisto

Lukujärjestyksen löydät Kemikammarin www-sivulta

Kemikammri on avoinna ma – pe klo 9.00 – 15.00
Osoite: Keskuspuistokatu 1, 94100 Kemi (entiset Postin tilat)

Kutsu Kemikammarin avajaisiin ti 28.2. klo 10

tiistaina 28.2.2017 klo 10
KEMIKAMMARIN AVAJAISET
os. Keskuspuistokatu 1, 94100 Kemi (entiset Postin tilat)

Ohjelma:
10.00 Eija Järvinen ja Hilkka Halonen – avaus
10.30 Iloiset viittojat – vetäjänä Ilona Pääkkölä
11.00 Runonlausuntaa – Vesku
11.30 Remolo – Kivalo-opiston Mandoliiniryhmä
12.00 Kaupunginjohtaja Tero Nissinen
12.30 Kantele – esitys
13.30 Paavo, Hans ja Inkeri – musiikkia ja laulua

KUTSU kokonaisuudessaan

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA !

 

Terveydenhoitajan vastaanotto / Rytikari – Hepola / ONNIn aikataulu

TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTTO RYTIKARI / HEPOLA-ALUEELLA

ONNI-auto Veitsiluodon työväentalon pihassa, Rytikatu 27.

Terveydenhoitajan vastaanotto autossa parittoman viikon torstaisin klo 9-14, ei ajanvarausta, odotustilana työväentalon aula.
Kevään 2017 vastaanottopäivät:

– to 16.02.2017 klo 9-14
– to 02.03.2017 klo 9-14
– to 16.03.2017 klo 9-13 Huom! aika
– to 30.03.2017 klo 9-14
– to 13.04.2017 klo 9-14
– to 27.04.2017 klo 9-14
– to 11.05.2017 klo 9-14

Ikäihmisten keskustelukahvila ma 6.2.2017 klo 14 – 16

IKÄIHMISTEN KESKUSTELUKAHVILA maanantaina 6.2.2017 klo 14.00 – 16.00
Paikka: Satun Lounaskahvila
Osoite: Kaartotie 2, Rytikari

Aiheena: ONNI-auton toiminta Rytikarissa
Alustajana Kemin kaupungilta Pirjo Leinonen

TERVETULOA!
Järjestäjänä Kemin vanhusneuvosto

Palvelun tarvetta ikäihmisen / vammaisen arkeen – ota yhteyttä !

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI -YKSIKKÖ
Puh. 016 259 552, puhelinaika arkisin klo 9.00 – 15.00

Keskitetyn palvelutarpeen arviointiyksikön kautta tulevat kaikki uudet asiakkaat ja hakemukset tai asiakkaat, joiden tilanne vaatii selvittelyä.
Palvelutarpeen arviointia voi pyytää itse, omainen, viranomainen tai muu taho.

Kotihoito; kotipalvelu ja kotisairaanhoito
Kuljetuspalvelut
Palveluasuminen
Ikäihmisten sosiaalityö
Omaishoidontuki, omaishoidon vapaan järjestäminen,
Lyhytaikaishoito
Vammais- ja kehitysvammapalvelut

Palvelutarpeen arviointi – yksikkö

 

Joulun ajan kiinniolot sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toimipisteissä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteet ovat suljettuina joulun aikana seuraavasti:

Rytikarin neuvola 12.12.2016 – 31.12.2016
Rytikarin sairasvastaanotto 12.12.2016 – 31.12.2016
Työterveysasema 05.12.2016 ja 27.12.2016 – 30.12.2016
Perheneuvola 27.12.2016 – 30.12.2016
Leipätehdas 27.12.2016 – 05.01.2017, asiakkaille järjestetään heidän tarvitsemansa hoito.

– Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.11.2016 §163 ja 15.12.2016 §180

 
Kemin sosiaalitoimiston ulko-ovi pidetään suljettuna perjantaina 23.12.2016.
27.12.2016 – 30.12 2016 palvelemme klo 12.00 – 15.00.

Asiakkaat, joilla on aikavaraus, noudetaan alaulko-ovelta.
Puhelinaika työntekijöille on 12 – 13.
Kiireellisissä tapauksissa mm. äkillisissä kriiseissä tai lastensuojeluasioissa toimii päivystys. Päivystäjän tavoittaa puh. 050 – 3707951.

 

Rytikarin neuvolan toiminnan muutos 1.1.2017 alkaen

RYTIKARIN NEUVOLAN TOIMINNNAN MUUTOS 1.1.2017 ALKAEN

Neuvolan toiminta nykyisissä tiloissa osoitteessa Kaartotie 4 päättyy.

– Äitiys- ja ehkäisy/perhesuunnitteluneuvolan asiakkaat asioivat Sauvosaaren neuvolassa, Sauvosaarenkatu 27, 94100 Kemi puh. 016 259 786, klo 11-12

– Lastenneuvolan asiakkaat asioivat Syväkankaan neuvolassa,
Kivalontie 19, 94700 Kemi puh. 016 259 798, klo 11-12

Rytikarin neuvolan sairasvastaanotto muuttuu siten, että Hepolan ja Rytikarin alueen asukkaiden on mahdollista asioida terveydenhoitajan vastaanotolla ONNI-autossa to 19.1.2017 alkaen parittoman viikon torstaisin klo 9-14. ONNI-auto on pysäköitynä Veitsiluodon työväentalon pihassa, Rytikatu 27.

Viimeinen influenssarokotuspäivä 8.12.2016

INFLUENSSAROKOTUKSET Kemissä 2016

Viimeinen yleinen rokotuspäivä torstaina 08.12.2016 klo 8.15 – 15.00 

– Syväkankaan neuvolassa, Kivalontie 19
– Karihaaran neuvolassa, Purolankatu 3
– Rytikarin neuvolassa, Kaartotie 4
– Sauvosaaren neuvolassa (Huvikumpu), Sauvosaarenkatu 27
Huom! Sauvosaaren alueella liikuntarajoitteisten influenssarokotukset laitetaan Sauvosaaren terveysasemalla, Kauppakatu 22

Influessarokotusta suositellaan ja maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutetut:
– Raskaana olevat
– Kaikki 65 vuotta täyttäneet
– Kaikki 6-35 kuukauden ikäiset lapset
– Sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat (riskiryhmään kuulumisen voi tarkistaa osoitteesta www.thl.fi/rokottaminen)
– Vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri
– Varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset
– Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö

Ota KELA-kortti mukaan, kun tulet rokotukselle!
Jos henkilö ei ole oikeutettu maksuttomaan influenssarokotukseen, niin hän voi ostaa sen reseptillä apteekista. Reseptin saa ottamalla yhteyttä Kemin terveyskeskuksen hoidon tarpeen arviointipuhelimeen, puh. 016-259705 tai olemalla yhteydessä Sauvosaaren terveysasemalle, Kauppakatu 22.

Uusi nimi Länsi-Pohjan Sotelle

Länsi-Pohjan sotelle haetaan uusi nimi kilpailulla

Parhaillaan käynnissä olevan Länsi-Pohjan sote-projektin tavoitteena on ensi kevääseen mennessä valmistella malli uudesta sote-toimijasta, jonka toiminta on tarkoitus käynnistää vuoden 2018 alussa. Tänään käynnistyneellä avoimella nimikilpailulla etsitään projektille uutta nimeä, jota voidaan käyttää myös uuden toimijan nimenä.

Minkälainen nimi kuvaisi esimerkiksi Länsi-Pohjan soten aluetta, johon kuuluvat Kemin, Keminmaan, Simon, Tornion ja Ylitornion kunnat, sekä Tervola erikoissairaanhoidon osalta? Nimi voisi kertoa jotakin siitä, että sosiaalipalvellut, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut yhdistetään samaan tuottajaorganisaatioon, kysymys ei ole vain sairaanhoidon palvelujen yhdistämisestä.
Nimikilpailu toteutetaan Webropol-kyselynä, jonka löytää sairaanhoitopiirin nettisivuilla osoitteessa www.lpshp.fi tai tästä linkistä.
Vastausaikaa on kaksi viikkoa, 11.12. saakka.

Kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 45 minuutin hierontalahjakortti. Myös parhaan ehdotuksen tehnyt palkitaan hierontalahjakortilla. Mikäli mahdollista voittajanimeä ehdottaa useampi vastaaja, arvotaan lahjakortti voittajanimeä ehdottaneiden kesken.
Länsi-Pohjan sote-projektin johtoryhmä päättää uudesta nimestä kokouksessaan 14.12.

Lisätiedot:
projektijohtaja Seija Parviainen, p. 040 672 0808,
tiedottaja Tuula Leskinen, p. 040 672 0776

Perustoimeentulotuki Kelan tehtäväksi 1.1.2017

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen.

Vuoden 2016 loppuun saakka voit hoitaa kaikki toimeentulotuen asiat kuntasi sosiaalitoimistossa.
Jos saat vuoden 2016 lopulla kunnasta toimeentulotukipäätöksen, joka ulottuu vuoden 2017 puolelle, saat tukea päätöksen mukaisesti sen voimassaoloajan. Sinun ei tarvitse hakea tämän tilalle Kelan päätöstä vuoden alussa.
Säilytä viimeisin kunnasta saamasi päätös. Tarvitset sitä, kun haet Kelasta perustoimeentulotukea ensimmäisen kerran.

Tammikuun 2017 toimeentulotukea voi hakea Kelasta paperilomakkeella 1.12.2016 alkaen. Lomakkeita saa silloin Kelan toimistoista ja niitä voi tulostaa myös sivulta www.kela.fi/lomakkeet.
Toimeentulotuen verkkoasiointi avataan 12.12. osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Voit toimittaa myös liitteet verkossa! Liitteeksi riittää esim. selkeä kännykällä otettu kuva.
Kelan puhelinpalveluun avataan perustoimeentulotuen palvelunumero 12.12.2016.

Ensimmäiset Kelan maksamat perustoimeentulotuet ovat tilillä 2.1.2017.
Kunta voi myöntää edelleen täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.
Kela palvelee sinua verkossa, puhelimessa ja kaikissa palvelupisteissään.

www.kela.fi/toimeentulotuki

Leipätehtaan myyjäiset

Toimintakeskus Leipätehtaan myyjäiset

Kemin Kulttuurikeskuksen aulassa
ti 22.11.2016 klo 12-16
ti 29.11.2016 klo 12-16
to 8.12.2016 klo 12-16

myynnissä mm. paperi- ja poppanaliinoja, pyyhkeitä, mattoja; kapeita ja leveitä, sisustustuotteita, kasseja, valokukkapylväitä, arpoja ym. kivaa.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA !