Ilmoitus asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 29.8.2018 lähtien

SAUVOSAARI:

Mansikkanokan asemakaavan muutos, joka koskee kortteleita 148, 161, 164, 168, 171, 173 ja 177 sekä puisto-, katu-, pysäköinti-, vesi- ja venesatama-alueita, on tullut vireille kaupunginhallituksen hyväksymässä kaavoituskatsauksessa 22.1.2018 § 6.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä tästä linkistä

Kemi 29.8.2018
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

Asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnos nähtävänä 29.8. – 27.9.2018

TERVAHARJU, KARJALAHTI JA KIVIKKO:

Asemakaavan muutos, joka koskee Kemin 11. kaupunginosan, Tervaharjun, kortteleita 1156,1173, 1175, katu- ja viheralueita, Kemin 21. kaupunginosan, Karjalahden, yleisen tien aluetta ja kaupunginosan rajaa sekä Kemin 10. kaupunginosan, Kivikon, katualuetta. Kaavan tavoitteena on muuttaa alue voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti työpaikka-alueeksi ja saada liiketoimintaa näkyvälle, liikenteellisesti keskeiselle ja helposti saavutettavalle paikalle, ohikulkutien varrelle. Alueelle on tarkoitus sijoittaa paitsi kauppaa, myös esimerkiksi pieniä tuotantolaitoksia, joihin liittyy myymälätiloja.

Mahdolliset huomautukset yllä mainitusta aineistosta on toimitettava kirjallisesti tai suullisesti nähtävänä oloaikana Teknisen toimialan, Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelulle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella tekpa@kemi.fi.

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä osallisten kuulemista varten yllä mainittuna ajankohtana kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla sekä tästä linkistä

Primatalo saa seinätaideteoksen

Kemin Primatalo saa oman muraalin! Seinätaideteoksen toteuttaa espanjalainen taiteilja Kenor. Vahvoista väreistä ja geometrisistä muodoista tunnetun Kenorin taidetta on nähtävillä mm. New Yorkissa, Lontoossa, Pariisissa, Lissabonissa ja Berliinissä. Ja tänä syksynä myös Kemissä.

UPEA-taidefestivaali on kolmatta kertaa järjestettävä, valtakunnallinen julkisen tilan taidetapahtuma. Maamme kulttuurikentällä ainutlaatuinen tapahtuma vakuuttaa kolmantena vuotenaan entistä tasokkaammalla ja vaikuttavammalla taiteellisella sisällöllä.

UPEA18 järjestetään syyskuussa ja sen myötä luodaan taideteoksia 19 kohteeseen 12 suomalaiskaupungissa. Taidefestivaali kannustaa ihmisiä tutustumaan julkiseen taiteeseen ja osallistumaan siitä käytävään keskusteluun.

Suomen suurin julkisen tilan taidetapahtuma UPEA on jo ensimmäisinä vuosinaan vakauttanut asemansa kansainvälisesti merkittävien kaupunkitaidetapahtumien joukossa.

 

Aiheesta lisää:

http://www.upeart.com/

http://elkenor.com/work/walls

 

 

Kaupunginvaltuuston syyskauden ensimmäinen kokous 27.8.2018

Kemin kaupunginvaltuuston syyskauden ensimmäinen kokous on maanantaina 27.8.2018 klo 19.00 alkaen.  Kokousta voi seurata vaikkapa kotisohvalta Kemin kaupungin YouTube -kanavan kautta. Kanavan etusivulle ilmestyy linkki suoraan lähetykseen, kun puheenjohtaja avaa kokouksen. Kemin kaupungin YouTube -kanava löytyy tämän linkin takaa.

Kaupunginvaltuuston kokousasiakirjat löytyvät nettisivuiltamme kohdasta Päätöksenteko → Esityslistat ja pöytäkirjat → Kokousasiakirjat → Kaupunginvaltuusto

Kemin terveyskeskuksen kiirevastaanotto (entinen päiväpäivystys) siirtyy sairaalan tiloista Kemin terveyskeskukseen Kauppakadulle

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy Kemin terveyskeskus / muutoksia

15.8.2018 Kemin terveyskeskuksen hoidontarpeenarviointi puhelin palvelee arkisin 8.00-16.00 puh. 016 259 705. 
Puhelinpalvelussa käytetään takaisinsoittopalvelua.  Puhelinpalvelusta vastataan myös Kemin kiirevastaanoton (entisen päiväpäivystyksen) puheluihin.

27.8.2018 alkaen Kemin terveyskeskuksen aukioloajat ovat arkisin klo 8.00-16.00. Osoite Kauppakatu 22, 94100 Kemi.

27.8.2018 alkaen Kemin terveyskeskuksen kiirevastaanotto (entinen päiväpäivystys) siirtyy Länsi-Pohjan keskussairaalan tiloista Kemin terveyskeskukseen, Kauppakatu 22, 94100 Kemi. O-kerros (katutaso).
Potilailta toivotaan yhteydenottoa hoidontarpeenarviointiin ennen kiirevastaanotolle tuloa. Kiirevastaanotto arkisin 8.00-16.00 puh. 016 259 705. Takaisinsoittopalvelu käytössä.

Akuuttiklinikan toiminta pysyy ennallaan, yhteydenotto puh. 040 149 1340 tai yleinen hätänumero 112.

Linkki tiedotteeseen tässä. Mukana myös ohje milloin tulee hakeutua akuuttiklinikalle

Rikos- ja riita-asioiden sovittelun peruskurssi 2018

Lapin sovittelutoimisto järjestää sovittelupalvelua 18 kunnan alueella Lapissa. Nyt haemme uusia vapaaehtoisia sovittelijoita koko toimialueellemme (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Sodankylä, Savukoski, Salla, Pelkosenniemi, Kemijärvi, Enontekiö, Kittilä, Inari ja Utsjoki). Sovittelijoiksi toivotaan
eri-ikäisiä naisia ja miehiä. Kurssilaiset saavat tietoa mm. sovittelun lähtökohdista sekä rikosoikeusjärjestelmästä ja sen suhteesta sovitteluun.

Sovittelijat mahdollistavat asianosaisten kohtaamisen ja auttavat heitä konfliktien ratkaisemisessa. Sovittelussa pyritään rakentavalla keskustelulla selvittämään rikos- ja riita-asioita, mm. pahoinpitelyitä, vahingontekoja, kunnianloukkauksia ja kotirauhan häirintää.

Vapaaehtoisen sovittelijan tehtävässä tarvitaan kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä kykyä asettua muiden asemaan. Muita hyödyllisiä taitoja sovittelijalle ovat keskustelu- ja neuvottelutaidot, tasapainoisuus, myönteinen asenne ongelmatilanteissa sekä yhteistyökyky. Monenlainen koulutus-, työ- ja elämänkokemus on eduksi sovittelutilanteissa.

Kurssi on maksuton. Osallistujat valitaan haastattelun perusteella.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan sähköpostilla jo nyt, mutta ilmoittaudu viimeistään 22.8.2018 sanna.toivainen@sovittelulappi.fi. Lisätietoa kurssista p. 040 023 8002.

Kurssille otetaan enintään 24 hlöä.

Kurssi järjestetään seuraavina viikonloppuina:
la 6.10. & su 7.10.
la 27.10.
la 17.11. & su 18.11.

Sovittelu on mahdollisuus – rakennetaan sovintoa

www.sovittelulappi.fi

Sovittelukurssin ilmoitus tulostettavassa pdf-muodossa

 

Sovittelu on kaikille avoin maksuton palvelu

Sovittelu sopii monenlaisiin rikos- ja riita-asioihin, joissa on vähintään kaksi osapuolta. Sovittelu on asianosaisille maksuton ja vapaaehtoinen palvelu. Toimintaa säätelee laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta. Sovittelupalvelua tarjoavat valtionavun turvin alueelliset sovittelutoimistot, ja sovittelijoina toimivat ammattihenkilöiden lisäksi vapaaehtoiset. Sovittelua valvoo ja kehittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Sovittelu on oikeusprosessiin verrattuna nopeampi, edullisempi ja inhimillisempi tapa ratkaista konflikteja. Sovittelu auttaa käsittelemään konflikteihin liittyvät henkiset, sosiaaliset ja taloudelliset vahingot. Yleensä sovittelussa päästää sopimukseen, joka yleensä myös täytetään. Sovittelua voisi hyödyntää enemmän, koska se auttaa osapuolia ja tuo pysyviä ratkaisuja. Sovittelu kannattaa!

Lue lisää THL:n sivuilta

Asiasanat: sovittelu, rikos, riita, konflikti, sovittelutoimisto, oikeus, THL

Osallistu Jungon mäenlaskupaikan kehittämiseen vastaamalla kyselyyn.

Yhdessä suunnittelemalla teemme kaupungistamme viihtyisän. Kemin Tervaharjun kaupunginosassa sijaitsevan Jungon mäenlaskupaikkaa kehitetään paremmaksi. Haluamme kuulla mielipiteesi ja ideoitasi, miten tätä liikuntapaikkaa tulisi parantaa.

Osallistu ja vaikuta vastaamalla kyselyyn tästä.

Vastausaikaa on perjantaihin 24.8.2018 asti.

 

#vihreakemi #yhteinenkaupunki #osallistu #vaikuta #mykemi #kemi2018

 

Terveydenhoitajan vastaanotto / Rytikari – Hepola / ONNIn aikataulu

TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTTO RYTIKARI / HEPOLA-ALUEELLA
ONNI-auto Veitsiluodon työväentalon pihassa, Rytikatu 27.

Terveydenhoitajan vastaanotto autossa parittoman viikon torstaisin klo 9-12, ei ajanvarausta, odotustilana työväentalon aula.

Syksyn 2018 vastaanottopäivät:

– to 30.08.2018 klo 9-12

– to 13.09.2018 klo 9-12
– to 27.09.2018 klo 9-12

– to 11.10.2018 klo 9-12
– to 25.10.2018 klo 9-12

– to 08.11.2018 klo 9-12
– to 22.11.2018 klo 9-12

Asemakaavan voimaantulo (Sisäsatama ja Meripuisto)

Sauvosaari

Kemin kaupunginvaltuuston 28.5.2018 § 53 hyväksymä SISÄSATAMAN JA MERIPUISTON asemakaavaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Päätös koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren, kortteleita 160, 162 ja korttelin 169 tontteja 4 ja 5 sekä satama-, venesatama-, puisto-, vesi- ja katualueita. Asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Kaava-asiakirjat

Kemi 1.8.2018
Kaupunginhallitus

Asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset nähtävänä 15.8-14.9.2018 (Merihovi)

SAUVOSAARI:
Hotelli Merihovin asemakaavan muutos, joka koskee korttelin 140 tonttia 7 sekä tontin edustalla olevia katualueita. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Hotelli Merihovin laajentaminen. Hotellin vanha, Pohjoisrantakadun varressa sijaitseva osa suojellaan. Hotellia suunnitellaan laajennettavaksi korttelin sisäosiin ja Keskuspuistokadun varteen sijoittuvilla laajennusosilla. Laajennuksesta on laadittu kaksi erilaista luonnosvaihtoehtoa.

Mahdolliset huomautukset aineistosta pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti nähtävänä oloaikana Teknisen toimialan, Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelulle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella tekpa@kemi.fi.
Kaavaluonnokset sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä osallisten kuulemista varten yllä mainittuna ajankohtana kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla ja kaavoituksen sivulla LINKKI TÄSTÄ

Kemi 15.8.2018
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

Lukudiplomi Kemin kirjastossa

Lukudiplomi-logo

 

Kemin kaupunginkirjastossa on otettu elokuussa 2018 käyttöön opinnäytetyönä valmistunut lukudiplomi, jonka tarkoituksena on innostaa lapsia ja nuoria lukuharrastuksen pariin ja ylläpitää lukutaitoa ja lukumotivaatiota.

Lukudiplomi on osa Kemin kirjaston ja koulujen välistä yhteistyötä. Kirjasto tarjoaa ja ylläpitää lukudiplomia, koulu taas valvoo lukudiplomin suorittamista ja tulostaa tarvittavat diplomimateriaalit. Lukudiplomimateriaali löytyy Kemin kaupunginkirjaston verkkosivuilta.

Lisätietoa lukudiplomista saa Kemin kirjastosta!

 

 

Peruskoulut alkavat Kemissä torstaina 9.8.2018

Kemiläisten lasten kesälomat alkavat olla loppusuoralla ja kouluvuosi käynnistyy ensi torstaina 9.8.2018.

Nyt on hyvä aika kertailla turvalliset koulureitit ja toimia esimerkkinä liikenteessä.

Perusopetuksen työajat lukuvuodelle 2018-2019 ovat luettavissa tästä.

 

Summer Pop Up Kemi 2018 Evelina

Nuorten Summer Pop Up:iin odotetaan tänään tuhansia kuulijoita!

Tänään torstaina 19.7. tavataan Kemin Täiköntorilla! 

Kaikkien aikojen kuumimman Easy Living in Kemi -tapahtumaviikon ilmaiskonsertissa, nuorten Summer Pop Upissa lavalle nousee Suomen pop-genren megatähti Evelina. Suomen kesäfestarikiertueelta suoraan Kemiin saapuva Evelina tuo shownsa tanssijoineen Täiköntorin lavalle. Järjestäjät odottavat paikalle tuhansia kuulijoita. Jos tälle kesälle ei vielä ole tullut käytyä festareilla tai on jo täysin festari-fiilikissä, niin silloin varma festarielämys löytyy tänään Kemistä!  Tapahtumassa live-musiikki soi klo 16 alkaen ja musiikinjuhlat kestävät klo 22 saakka! Evelina nousee lavalle klo 20.

Tapahtuman järjestävät Kemin kaupungin nuorisotyö ja Kemi Factori. Heidän terveisensä kuuluvat näin:

Kemin kaupungin nuorisotyö ja nuorten työpaja Kemi Factori ylpeänä esittävät kesän megakonsertti nuorten Summer Pop Up- Easy living in Kemi festivaalilla Evelina!

Laulaja/lauluntekijä Evelina on tehnyt lyhyessä ajassa läpimurtonsa maamme artistien kärkikastiin. Evelinan musiikki on sekoitus urbaania poppia, rnbtä sekä hiphoppia. Musiikin lisäksi Evelina on myös tullut tunnetuksi muoti-ikonina sekä nuorien esikuvana, joka rikkoo rohkeasti rajoja.
Evelina tuli suuren yleisön tietoisuuteen Mikael Gabrielin kanssa tekemällä hitillään “Honey” jota on streamattu Spotifyssä jo yli 14 miljoonaa kertaa. Lisäksi hitit “Tornado”, “Kylmii Väreitä” sekä “Sushi” ovat soineet ahkerasti radiotaajuuksilla. Yhteensä Evelinan kappaleita on streamattu lähes 100 miljoonaa kertaa. Evelina oli myös ensimmäinen artisti, jonka debyyttialbumi (24K) streamasi platinaa ennen julkaisua. Evelina palkittiin myös vuoden 2018 Emma-gaalassa vuoden naissolistiksi.
Omien kappaleiden lisäksi Evelina on ollut feattina mm. JVG:n, Asten & Brädin kappaleilla.

Nuorten Summer Pop Up soi Kemin Täiköntorilla klo 16-22, Evelina nousee lavalle klo 20. Tapahtumassa kuullaan myös useita paikallisia bändejä. Tervetuloa!

Tapahtuma on maksuton!