Kemiläinen työikäinen, tarvitsetko liikunta- ja hyvinvointineuvontaa? Maksutonta palvelua tarjolla!

Hei, 18–64-vuotias kemiläinen! Toteutuvatko uudet liikuntasuositukset (alla kaaviokuvassa) kohdallasi? Jos vastaat, ei, olet tervetullut maksuttomaan liikunta- ja hyvinvointineuvontaan!

Neuvonta kestää 6–12 kuukautta. Sen aikana selvitetään liikkumisesi määrää, laatua ja mahdollisuuksia. Saat ravitsemusohjausta sekä vinkkejä parempaan uneen ja palautumiseen. Jos haluat, testaamme terveytesi ja kuntosi.

Käy tutustumassa tarkemmin Kemin kaupungin liikuntaneuvontaan Koko Kemi liikkuu -hankkeen facebook-sivuilla osoitteessa https://www.facebook.com/kokokemiliikkuu/.

Uusissa terveysliikunnan suosituksissa on vanha tuttu ydin: reipasta, sydämen sykettä kohottavaa liikkumista suositellaan yhä 2,5 tuntia viikossa. Saman terveyshyödyn saa puolet lyhyemmässä ajassa, jos liikkuminen on rasittavaa, ei vain reipasta.

Lihaskuntoa ja liikehallintaa olisi hyvä kehittää vähintään kahdesti viikossa. Uusissa suosituksissa ei vaadita enää vähintään kymmenen minuutin yhtäjaksoista liikkumista. Nyt riittävät jo muutaman minuutin pätkät kerrallaan.

Uudet suositukset huomioivat aiempaa paremmin kevyen liikuskelun, paikallaanolon tauottamisen ja riittävän unen merkityksen.

Terveisin Koko Kemi liikkuu -hankkeen

projektipäällikkö Riitta Saari (040 162 5761, riitta.saari@kemi.fi) ja

liikuntaneuvoja Anniina Kulluvaara (040 167 6022, anniina.kulluvaara@kemi.fi).

 

 

Lyhtykulkue torstaina 7.11.2019 klo 17

Kaiken kansan Lyhtykulkue torstaina  7.11.2019
Lähtö Kemikammarin edustalta Keskuspuistokatu 1  klo 17.00

Sitä ennen Kemikammarilla pientä tarjottavaa ja mukavaa yhdessäoloa klo 15.30 alkaen

Kulkue kiertää Meripuistokadun valotunnelin läpi päättyen kulttuurikeskukselle, jossa ohjelmaa mm. työpaja kierrätysmateriaalista, Samba tanssiesitys, toimintakykymittauksia,
Uskalla olla näkyvä-luento, pientä tarjottavaa, heijastimia ym.

Teemoina: Turvallisuus, terveellisyys, tule nähdyksi.

Järjestäjinä Kemikammari ja Koko Kemi liikkuu hanke

Tervetuloa mukaan !
vapaa pääsy

Lyhtykulkue – esite tässä linkissä 

Kemikammarin PELIVIIKKO 4.11. – 8.11.2019

PELIVIIKKO KEMIKAMMARILLA 4.11-8.11 POHJANTÄHTIOPISTON KANSSA YHTEISTYÖSSÄ.

TULE PELAILEMAAN:
MAANANTAI:   KIMBBLEÄ SEKÄ PELIKONSOLIPELEJÄ PLEIKKA,NINTENDO 8BIT
TIISTAI:             SCRABBLEA JA RETROTIETOKONE Spectravideo SVI-728 MSX
KESKIVIIKKO:  YATZYA JA RETROTIETOKONE Spectravideo SVI-728 MSX
TORSTAI:          ISKELMÄTIETOVISAILUA JA VR-TODELLISUUS, VUORISTORATA
PERJANTAI:     HUOJUVAA TORNIA JA VR-TODELLISUUS, VUORISTORATA

Peliviikon ohjelma tässä linkissä

Pajarinrannan katusuunnitelma nähtävänä 14.11.2019 saakka

Pajarinrannan suunnitelmat ovat nähtävillä mahdollisen uuden päiväkodin tuloa varten. Suunnitelmaan sisältyy kiertoliittymän, Valtaojankadun, kevyenliikenteen väylien ja pysäköintialueiden rakentaminen.

Katusuunnitelma on nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus suunnitelmasta yllämainittuun päivämäärään mennessä. Muistutukset on toimitettava ennen nähtävänäolon päättymistä osoitteeseen: Kemin kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköpostiosoitteeseen: tekpa@kemi.fi.

Suunnitelmat ovat nähtävänä tässä linkissä.

 

28.10.2019
Kemin kaupunki
Yhdyskuntatekniikka

 

Työnhakijan tietotiistai Kemikammarilla 29.10.2019

Työnhakijan tietotiistai
Kemikammarilla
Ti 29.10.2019 klo 10-12
Aiheena mm.
– Työhönvalmennus
– Lapin TE -palveluiden palvelutarjotin

Tervetuloa!

Ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Osallistumisesta saa halutessaan osallistumistodistuksen.

Lisätietoja Noora Ahvenjärvi, noora.ahvenjarvi(at)meriva.com, p. 040169 9468

Kemikammari, Keskuspuistokatu 1, 94100 KEMI

Kemin keskustan kehittäminen alkaa – kaupunki kutsuu kiinnostuneet mukaan

Kaupunki kutsuu kiinnostuneet investorit, toimijat, sijoittajat ja kehittäjät mukaan keskustan kehittämishankkeeseen

Kemin kaupunki käynnistää keskustan kehittämishankkeen vuorovaikutteisella ja konsulttivetoisella maankäytön suunnittelutyöllä. Kehittämiskohteena ovat Täikön toria ympäröivät korttelit sekä rautatieaseman alue. Tavoitteena on kaupunkimiljöön ja sen palvelutarjonnan parantaminen, matkailun kehittäminen, asuin- ja työpaikkojen lisääminen sekä kansainvälisen vetovoiman kasvattaminen.

“Vihreä Kemi on arvo, joka toimii myös kehittämishankkeen punaisena lankana. Tulevaisuudessa haluamme olla kestävä, tarkoituksenmukaisia ja laadukkaita palveluita tuottava ja resursseja mahdollisimman vähän kuluttava kaupunki”, kertoo kaupungin suunnittelupäällikkö Jani Hiltunen. “Kaupunki pyrkii toimillaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, elinvoimaisuuden edesauttamiseen sekä kaupunkiympäristön viihtyisyyden parantamiseen. Haluamme tarjota entistä paremmat palvelut ja puitteet niin Kemin asukkaille kuin matkailijoillekin”.

Kehittämistyön aikaisesta vuorovaikutuksesta vastaava arkkitehti Aleksi Rastas MUUAN Oy:stä kertoo, että Täikön tori ja sen lähiympäristö yhtenä tärkeimmistä saapumisen paikoista luovat mielikuvan Kemistä ja ne toimivat Kemin käyntikorttina. ”Suunnittelualueena paikka on herkkä ja siksi kehittämisen tulee olla harkittua, hallittua ja strategista toimintaa. Tarkkaa suunnittelualuetta on työn alussa hankala määritellä, vaan kokonaiskuva tulee selviämään työhön liittyvien kumppaneiden kiinnostusten sekä yhdessä määriteltävien tavoitteiden kautta.”

Kaikki toimenpiteet vaativat investointeja, siksi mukaan kutsutaankin kehittämisestä kiinnostuneita tahoja

Tehtävän työn tavoitteena on löytää sidosryhmien yhteinen palvelukonsepti, jonka perusteella selvitetään potentiaaliset kehittämisalueet ja niiden tulevaisuuden sisältö uudistettavan torin ympäristössä. Kehittämistyön aikana muotoillaan vetovoimaisia investointimahdollisuuksia, joiden toteutukseen on olemassa taloudelliset realiteetit. ”Emme halua rajoittaa kehittämistä ja konseptia liiaksi, vaan tahdomme luoda vuorovaikutteisen kehittämisprosessin, jonka kautta sekä kemiläiset sidosryhmät että suuremmat investorit pääsevät osallistumaan hankkeeseen ja rakentamaan kokonaiskuvaa yhdessä”, kertoo kaupungin elinkeinopäällikkö Jukka Feodoroff.

Asema-alueen osalta yhteistyökumppaniksi on jo liittynyt aseman kiinteistöt omistava Senaatin Asema-alueet Oy. Kytkemällä aseman alue osaksi kehittämistyötä ja uudistuvaa toriympäristöä luodaan monipuolisempia, vetovoimaisempia ja kiinnostavampia investointimahdollisuuksia tarjoava suunnitelma. ”Rautatieasemilla ja niiden ympäristöllä on merkittävä rooli tulevaisuuden keskusta-alueiden asumisen, palveluiden ja liikkumisen suunnittelussa ja järjestämisessä.”, kertoo Senaatin kiinteistökehityspäällikkö Janne Marttinen. ”Meistä kaupungit ja kunnat saavat tehokkaan ja osaavan kumppanin asema-alueidensa uudistamiseen ja kestävään kaupunkikehitykseen.”

Teollisuuden ja matkailun investoinnit luovat kysyntää myös keskustan palveluiden kehittämiselle

Kemin vetovoima ulottuu paitsi matkailuun, myös teollisuuteen. Metsä Groupin uusi biotuotetehdas työllistää jo itsessään 250 henkilöä ja rakennusvaiheen työllisyysvaikutus on lähes 10 000 henkilötyövuotta ja tuotantoketjussa arvioidaan projektin aikana olevan noin 15 000 henkilöä. Työikäisen väestön asumis- ja palvelutarpeet on huomioitu myös keskustan kehittämishankkeessa. Elinkeinopäällikkö Feodoroff näkee investoinneissa suuria mahdollisuuksia kaikilla toimialoilla: ”Totta kai tällaiset hankkeet luovat työpaikkoja paitsi itse tehtaalle ja rakennusvaiheeseen, mutta myös koko tuotantoketjuun ja asukkaiden palvelutarjontaan.”

Kemi tunnetaan myös voimakkaasti kasvavana matkailukohteena ja Kemin Matkailu Oy valittiinkin Vuoden kotimaan matkailuyritykseksi 2019 sekä matkailun kasvu open 2019 voittajaksi. Ympärivuotisen matkailun kasvu on pitkällisen kehityksen tulos ja majoituspalveluiden tarve on sen myötä kasvanut – ja jatkaa kasvuaan yhä. ”Hotelli- ja matkailupalveluille on meillä kysyntää, se on sanomattakin selvää. Kaupungin puolelta haluamme mahdollistaa molempien alojen kasvun ja edesauttaa uusien yritysten syntymistä ja kasvua”, Feodoroff kertoo. Toriympäristö mahdollistaakin myös hotellien rakentamisen keskeiselle paikalle rautatieaseman ja palveluiden läheisyyteen.

www.keminkeskusta.fi

Hankkeen aikaisen viestinnän tarkoitus on tehdä kehittämisestä näkyvää ja mahdollistaa kehittämisestä kiinnostuneiden sidosryhmien löytyminen hankkeen piiriin. Hankkeelle avattu verkkosivusto www.keminkeskusta.fi toimii hankkeen pääasiallisena tiedotuskanavana ja viestintäväylänä, jonka kautta kiinnostuneet tahot voivat olla yhteydessä hanketyöryhmän edustajiin. Lähitulevaisuudessa sivustolla toteutetaan myös kysely kaupunkilaisille. ”Haluamme tehdä kemiläisille parempaa Kemiä, joten paikallistuntemusta ja uudenlaisia näkemyksiä toivotuista palveluista ja toiminnoista kaivataan”, kertoo Ville Husa viestintätoimisto Várrista.

Yhteystiedot:

Jukka Feodoroff
Elinkeinopäällikkö
040 480 1067
jukka.feodoroff@kemi.fi

Jani Hiltunen
Suunnittelupäällikkö
040 359 3593
jani.hiltunen@kemi.fi

Aleksi Rastas
Arkkitehtikonsultti, MUUAN
045 675 8700
aleksi.rastas@muuan.fi

Ville Husa
Viestintä, Várri
040 721 1102
ville@varri.net

Työnhakijan tietotiistai Kemikammarilla 22.10.2019

Työnhakijan
tietotiistai
Kemikammarilla

Ti 22.10.2019
Klo 10-12
 Pop-up TE-toimisto
 Työttömien terveyspalvelut/Kemin kaupunki

 Hyvinvointi ja arjen hallinta/Touri Miehille-
hanke

Tervetuloa!

Ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Osallistumisesta saa halutessaan osallistumistodistuksen.

Lisätietoja
Noora Ahvenjärvi, noora.ahvenjarvi(at)meriva.com, p. 040 169 9468

Kemikammari, Keskuspuistokatu 1,  94100 KEMI

Muovin saa kiertoon kotipihasta omakotialueellakin – Kemiläinen 3/2019 on ilmestynyt

Kemin kaupungin tuoreimman tiedotuslehden teema on Vihreä ja kestävä Kemi.

Toimitus vieraili Karihaaran koululaisten Learning Caféssa eli oppimiskahvilassa kuulemassa, miten nuoret ideoivat ympäristöystävällisempää tulevaisuutta.

Lukiolaiset pohtivat omalla (keski)aukeamallaan kasvissyöntiä ja kestävää Kemiä.

Muovipakkausten kierrätys etenee Kemissä jättiharppauksin, koska paluumuuttaja Heikki Taanila otti hankkeen sydämenasiakseen.

Muita aiheita:

Ruma Kemi -kysely tuotti pysyviä parannuksia.

Lahjan Paikka on gluteeniton myymälä, jollaisia Suomessa on erittäin harvassa.

Mitä tapahtuu Lastenkulttuurikeskuksen katon alla? Entä Taiteiden yö -tapahtumassa?

Kaupungin tiedotuslehti Kemiläinen ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Numero 3/2019 jaetaan kemiläisiin kotitalouksiin keskiviikkona 16. lokakuuta. Lehden pdf-versiot vuodesta 2012 ovat luettavissa osoitteessa:

http://www.kemi.fi/palvelut/viestinta/kemin-kaupungin-tiedotuslehti/

Sieltä löytyy myös tuorein numero, jonka suora linkki on:

http://www.kemi.fi/wp-content/uploads/2019/10/kemilainen-3-2019.pdf

Uusi terveyskeskus keskeiselle paikalle

Kemin uusi terveyskeskus sijoitetaan kiinteistöön Valtakatu 6. Kaupunginhallitus hyväksyi rakennuksen vuokrasopimuksen kokouksessaan 14.10.2019.
Kiinteistöön tehdään mittavat muutostyöt, käytännössä vanhasta rakennuksesta jäävät jäljelle ainoastaan ulkoseinät ja taukotilan retrovalaisimet. Myös talotekniikka uusitaan täydellisesti.
Ensimmäistä kertaa sitten terveyskeskuksen perustamisen 1970-luvun alkupuolella kaikki terveydenhuollon yksiköt sijoittuvat saman katon alle ja tiloihin, jotka on suunniteltu terveydenhuollon toimintaa varten. Vastaanotot, suun terveydenhuolto ja fysioterapia tuottaa Mehiläinen Länsi-Pohja Oy, neuvolapalvelut tuottaa kaupunki.
Muutostyöt on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuu Oy.
Lisätietoja: vastaava.laakari@kemi.fi

Työnhakijan tietotiistai 15.10.2019

Kemikammarilla

Ti 15.10.2019
Klo 10-12

Osaamis-ja ammattitaitokartoituksen infotilaisuus/ Arffman

Ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Osallistumisesta saa halutessaan osallistumistodistuksen.

Lisätietoja
Noora Ahvenjärvi, noora.ahvenjarvi(at)meriva.com, p. 040 169 9468

Kemikammari, Keskuspuistokatu 1, 94100 KEMI

Kemin spektaakkelimainen Taiteiden yö 2019

Kemin Taiteiden yö on tuttu pimenevää lokakuuta ilahduttava tapahtuma lauantaina 26.10. Tapahtumakattaus on jälleen huikea, johon mahtuu esiintyjiä pikku balettitanssijoista rocklegenda Pelle Miljoonaan. Uutuutena mukana lasten spektaakkeli leikkiajoneuvojen katsastuksineen sekä koko päivän elokuva-spektaakkeli, jossa kaksi paikallista lyhytelokuvaa ensi-illassa. Taide- ja teatteri-, tanssi-, musiikki- ja illan bändi-spektaakkelit ovat pääasiallisesti maksuttomia tapahtumia ja paikalle odotetaan paljon yleisöä.

Taide- ja teatteri-spektaakkelit

Taide-spektaakkelit starttaavat kuvataiteilija Liisa Rautiaisen juhlaseminaarilla kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa. Seminaarin luennoitsijoina ovat väitöskirjatutkija Kaisa Alatarvas, Ryhmä Kemin asiantuntija Liisa Harju sekä Kemin kuvataiteilijoiden edustaja Liisa-Maria Tiihonen. 

Taiteiden yön lauantaina kirjasto ja museot ovat aamu kymmenestä ilta yhdeksään asti auki. Taidemuseossa nähtävänä Tuomas Korkalon teoksia, joissa tutkitaan väriteoriaa sekä leikitellään muodoilla. Historiallisessa museossa esillä viimeisimmät tutkimustulokset Pyhän Mikaelin kirkon Rungius-muumiosta. Tsekkaa myös Kabinetin, lehtilukusalin ja kirjaston näyttelyt. Kulttuurikeskuksen aulassa voit tutustua taiteilijoihin ja heidän tuotantoonsa Kemin kuvataiteilijat ry:n Taidekujalla kymmenestä kuuteen saakka. Ehkäpä löydät taidetta myös kotiisi.

Kaupunginteatterin ohjelmistossa päivällä lämminhenkinen lastennäytelmä Viirun ja Pesosen joulun (14 €) ja illalla Kemin Pirtillä komedia Älä pukeudu päivälliselle (23 €).

Lasten spektaakkelit

Lasten listalta löytyy aamupäivällä kaupunginkirjastossa nalle- ja keppiheppatohtorin vastaanotto, keppiheppa Photo Booth sekä leikkiajoneuvojen katsastuskonttori yhteistyössä kaupunginteatterin kanssa (Satu Tala ja Kimmo Tuppurainen). Samalla vierailulla voit osallistua Lapin AMK:n Kädentaitopajaan kirjaston keskiaukealla ja iltapäivällä pinssipajaan. Lastenkulttuurikeskuksen avoin Halloween-työpaja starttaa kahdeltatoista Sauvotalolla ja lastenteatterinäytös Viirun ja Pesosen joulu Tullimakasiinissa kello kaksi (14 €). Elokuvateatteri KinoPirtissä yhdeltä starttaavat elokuvat Late Lammas Farmageddon (S) sekä Jeti (K-7). Kahdelta tanssi-spektaakkelissa Taidemuseossa useita pienten ryhmiä lavalla. Lisäksi Tervahallilla Kemin Into ja Tornion Baletti esiintymässä Koko perheen hyväntekeväisyystapahtumassa ja Syväkankaan koululla liikuttaa MLL:n Temppulauantai. 

Musiikki-spektaakkelit

Kulttuurikeskuksen musiikki-spektaakkelissa kuullaan omaa tuotantoa esittävät Radio Luxemburg, Melymbrosia-biisintekijäduo sekä herkkä tulkitsija Kaisla Huovinen – Tyttö ja piano. Paikallista laulun ja soiton riemua lavalle tuovat Kivalo-opiston kuoro Syke, pitkät perinteet omaava Pohjan Mieslaulajat, Suomi-neitojen kunniaksi ohjelmistonsa suunnannut Kivalo-opiston Mandoliiniorkesteri Remolo, slaavilaista musiikkia esittävä Suomi-Venäjä-seuran Sudaruska kuoro sekä tanssimusiikkia soittavat lauluyhtye Haaparanta-Tornio ja Kivalo-opiston Viihdeorkesteri Sateenkaari. Country shown esittävät Meri-Lapin Country ry:n Rivitanssijat yhdessä MLC-Band:in kanssa.  

Tanssi-spektaakkelit

Super suositussa tanssi-spektaakkelissa nähdään jälleen hurmaavia esityksiä Taidemuseossa. Mukana ovat tanssikoulu STAGE:n lasten- ja nuorten ryhmät Nykytanssi edistyneet, Show 8-vuotiaat, Jazz edistyneet, STAGE KidZ, STAGE United Crew sekä Team STAGE DTC muodostelma. Kivalo-opistolta lavalla nähdään Lady Akat, Senioritanssijat, itämaisen tanssin ryhmä Zahor sekä balettiryhmät 2 ja 4. Pilkettä silmäkylmassa on tanssiryhmällä MuMMoT RC (RC =rollator club), näyttäviä asuja nähdään sambaryhmä La Fuentella ja monikulttuurisuutta spektaakkeliin tuo Mister’s ry:n Danx Impactx. Tanssi-spektaakkelin aloittaa Nana Partasen soolotanssi.

Elokuva-spektaakkelit

Päivän aikana yleisöensi-iltansa saavat Juho Tuovilan ohjaama Kemi 150 -lyhytelokuva kulttuurikeskuksessa sekä Harri Haapakankaan Kemissä ja Temmeksessä kuvattu Some Kind of Plunder -lyhytelokuva Kinopirtissä. Kemi 150 elokuvassa seikkailee kaupungin perustaja keisari Aleksanteri II ihmetellen nykypäivän Kemiä. 

Some Kind of Plunder lyhytelokuva edustaa ohjaaja Haapakankaan kehittämää Cinéma De Nouveau genreä, jossa tarina ei ole lineaarinen, vaan siinä palataan kohtauksiin uudelleen eri henkilöiden kantilta. Eri tarinat nivoutuvat näin yhteen ja tekevät elokuvan ryöstöreissusta sangen kiinnostavan. Valkokankaalla nähdään mm. Tommi Perttunen, Kim Pedersen, Tommi Reponen, Juha Karhu, Tony Grundström, Tanja Suomela, Jarmo Huotari. Kumpaankin ensi-iltaan on vapaa pääsy. 

Elokuvateatteri KinoPirtti näyttää ensi-illan lisäksi koko päivän lukuisia elokuvia kampanjahintaan 10 € per elokuvalippu. Ohjelmistossa on perheen pienimmille Jeti ja Late Lammas, suomalaisia elokuvia Diva of Finland, Fingerpori ja Täydellinen joulu, Hollywoodista Judy, Gemini Man, Maleficent 2 ja kohuelokuva Joker sekä halloween-elokuva Zombieland 2.

Nuorten bändi-spektaakkelit

Nuorten bändi-spektaakkeli alkaa kahdeksalta kulttuurikeskuksessa. Iltaa tähdittävät paikalliset nuoret kyvyt: DJ Strand, elektronimuusikko Bliniks sekä Rock Academy Kemin huikea bändi Umpimähkä, jonka karismaattisena speakerina ja solistina toimii Ville Köngäs. Nuorisotyön Puuhapaku on paikalla kulttuurikeskuksessa Taiteiden yön illassa seitsemästä yhteentoista saakka, jolloin talo sulkeutuu.

Bändi-spektaakkeli

Illan bändi-spektaakkelit levittyvät koko kaupunkiin, kun illassa kuullaan Cafe Hertassa Krista Tiitinen duo, Oluthuone Kukossa Nuorala ja Malkamäki duo, Chilloutissa trubaduuri Jaakko Balk sekä rockyhtye Pääesiintyjä (5 €) sekä Gringossa omaa tuotantoa tulkitseva trubaduuri Ari Viitala. Ankkurissa Meri-Lapin soulääni Roland Berg on solistina Rocca’s Rythm ‘n’ Blues Revue:ssä (12 €) ja RockBar & Grill 82:ssa nostattaa tunnelmaa Mr-X -yhtye soittaen rock-covereita. Kemin Taiteiden yön kovin kiinnitys on legendaarinen Pelle Miljoona lämppärinään Little Bee -yhtye Ramonassa (15 €). Hotelli Palomestarin Bar Brankkiksessa lavalla Kari Koistinen & Tommi Pyykkö duo sekä trubaduuri Aleksi Viitala, jonka jälkeen Taiteiden yön jamit sekä Open Stage Oscar Suovaniemen johdolla.  

Kemin Taiteiden yön musiikki- ja tanssi-spektaakkelin juontavat Kemin kuninkaalliset Venla Kakko sekä Jon Sebastian Säkkinen. Kulttuurikeskuksen kahvilasta löytyy pientä herkkua ja virvokkeita, kahvilaa pyörittää Lukion opiskelijakunnan nuoret. Ammattiopisto Lappian matkailualan opiskelijat toimivat päivän aikana kulttuurikeskuksessa oppaina ohjaten esiintyjiä sekä yleisöä tapahtuman tiimellyksessä. Lisäksi kulttuurikeskuksen aulassa voi tutustua kaupungin Vihreä ja kestävä Kemi ständiin jossa mm. hyvikkismoothie-baari. Tervetuloa!

Käy katsomassa koko ohjelmisto ja päivän aikataulu kaupungin tapahtumakalenterissa tai kemi.fi/taiteidenyo -sivulla ja seuraa meitä facebookissa.

 

Lisätietoja: 

Venla Kakko, 0408329691, venla.kakko@kemi.fi

Tuomas Laajoki, 0407518013, tuomas.laajoki@kemi.fi 

Kemin Taiteiden yö 2019 ohjelma

Lataa ohjelma tästä pdf-tiedostona!

Katso myös Kemin Taiteiden Yöstä

Ohjelma ajan mukaan

Ohjelma paikan mukaan

Kotisivuille tästä!

 

Liisa Rautiainen 100 vuotta juhlaseminaari Kemin Taiteiden yössä 26.10

Kemin taiteiden yössä juhlistetaan paikkakuntamme kuvataiteilijasuuruutta Liisa Rautiaista. Tervetuloa seuraamaan luentoja Kemin kulttuurikeskuksen isoon auditorioon. Vapaa pääsy.

Aikataulu:

klo 10.15-11.45 Kaisa Alatarvas: Liisan taide
klo 12-13 Liisa Harju: Ryhmä Kemi
klo 13.10-13.40 Liisa-Maria Tiihonen: Liisa ihmisenä