Sauvosaaren ranta-alueet

Kemi_Sauvosaaren-rantaalueet


Johdanto

Kohti rantaa

Kemin kaupungin ydinaluetta on Sauvosaaren kaupunginosa. Sauvosaaren pohjoisen puoleinen alue on kaupallinen ja hallinollinen keskus, jossa sijaitsee seudullisestikin monipuolisimmat palvelut. Keskustan kaakonpuolella kerrostalovaltainen Sauvosaaren asuinalue ulottuu rantaa kiertäviin puistoalueisiin, jotka muodostavat lähes katkeamattoman ketjun merellisessä kaupungissa. Keskeisenä maamerkkinä kaupungintalon ohella on Kemin kirkko, jonka läheisyyteen sijoittuvat lukuisat koulut. Meripuistokatu puistokäytävineen yhdistää luontevasti kaupungin keskustan toiminnat yhteen ja toimii valtaväylänä  Valtakadun ohella. Meripuistokatu päättyy pohjoispuolella ”monumenttaalisen” hallintokeskuksen jälkeen rautatieasemaan. Eteläpuolella kirkon, Sauvosaaren urheilupuiston ja historiallisen Meripuiston jälkeen avautuu sisäsatama merimaisemineen. Kaupunginosa on keskeistä Kemiä ja kemiläistä identiteettiä. Voidaan jopa sanoa, että alue on Pohjois-Suomen ainoa todellinen merellinen kaupunginosa. Kaupungin syntyjuuret sijoittuvat myös alueelle ja historialliset kerrostumat näkyvät yhä kaupunkirakenteessa. Kansallisestikin arvokas historiallinen keskusta puistokäytävineen, rakennuksineen ja korttelirakenteineen sekä Sisäsatama makasiineineen ja Meripuistoineen sekä Mansikkanokka vehmaine puistolehtoineen luonnehtivat aluetta. Ei syystä etteikö aluetta kutsuta myös kemiläisten olohuoneeksi.


 

Ranta-alueet

Sisäsatama ja Meripuisto

Kokonaisuudessa Sauvosaaren eteläosa on maisemallisesti monipuolinen rakennettu kaupunkiympäristö. Perinnekorttelit, historialliset rakennukset, hoidetut puistot ja puistokäytävät sekä merenrannat tekevät siitä ainutlaatuisen kulttuurimiljöön Pohjois-Suomessa. Kohdetta voidaan tarkastella useasta maisemanäkökulmasta. Kaukomaisemassa avautuu horisontti ja lähimaisemassa näkyvät jo alueen luontaiset piirteet. Maisemakokonaisuutta tarkasteltaessa alue on pääsääntöisesti sulkeutunut ja avoin lähinnä ranta-alueiltaan. Meri, saaret ja metsäiset rannat ovat alueen rannoilta avautuvien näkymien vallitsevat elementit.

Meripuisto muodostaa oman pienmaisema kokonaisuuden, jota luonnehtii symmetriset puistokäytävät ja leikatut nurmet sekä iäkkäät lehtipuut. Maisemallisesti Meripuisto avautuu parhaiten Urheilu- ja Kauppakadun puolelta, josta puistokäytävät vievät ylös rinnettä kohti Puistopaviljonkia. Ylhäältä mäeltä avautuu näkymä sisäsataman historiallisiin rakennuksiin, joiden välistä pilkottaa meri.

Sisäsatama on kunnostettu ja aiemmin talvisin alueen valtasi LumiLinna. Kesäisin säiden salliessa alue täyttyy paikkakuntalaisista ja matkailijoista. Täällä voi aistia menneen ajan merenkulkua Meripuistoon rajautuvien historiallisten rakennusten lomassa. Meren puolella metsäinen Selkäsaari hallitsee merimaisemaa. Sisäsataman ja Uleninrannan välissä avautuu näkymä keskustaan vievälle Meripuistokadulle. Reunalla avoimet nurmikentät rajautuvat Uimahalliin ja tyttölyseöön nyk. sairaanhoito-oppilaitokseen. Uleninrantaan siirryttäessä huvipurret vierasvenesatamassa ja rannoilla kohoavat pursiseurat terasseineen ilmentävät nykyistä vapaa-ajan merenkulkua.

Uleninranta ja Mansikkanokka

Vierasvenesataman ja Sauvosaaren urheilukentän väliin jää puiden rajaamat nurmikentät. Sauvosaaren urheilukenttä on oma kokonaisuus. Kenttä on osin kaivettu loivaan rinteeseen, jossa maisema rajautuu uimahalliin ja terveydenhoitooppilaitosten rakennuksiin varjostamiin koivuihin. Koillispuolella kenttää kiertävän aidan takaa pilkottaa kaupungin profiili ja etelänpuolella Mansikkanokan rantametsä. Mansikkanokan puistolehto on pääsääntöisesti metsäistä luonnonmaisemaa, jota halkoo ja kiertää ulkoilureitit. Alueen keskellä maisema aukeaa kaitaiseksi nurmikentäksi, josta on näkymä uimarannalle. Mansikkanokan ranta-alueen keskeinen kohta on hiekkaranta, jossa klassisen näköiset uimakopit sijoittuvat koivujen lomaan. Uimarannalla rimamöljien välistä avautuu näkymä merelle.

Merimaisema avautuu parhaiten Uleninrannasta möljälle ulottuvalta rantakaistalta. Läntisen puoleiselta rimamöljältä avautuvat laajimmat näköalat Kemin sisäsaaristoon. Horisontissa häämöttää Ajoksen metsäiset rannat, tuulivoimalaitokset ja satama. Välissä pilkottaa myös meren aava. Toinen merkittävä näköalapaikka on rannan läheisyydessä sijaitseva näköalakumpu.

 


Alueen kehittämiseksi on laadittu runsaasti suunnitelmia vuosien mittaan. Keminkeskialueiden oikeusvaikutteinen yleiskaava on vuodelta 2002. Muita suunnitelmia ovat mm. Mansikkanokan yleissuunnitelma v. 2005, Kemin keskustan kehittäminen v. 1999, Mansikkanokan yleissuunnitelman tarkistus v. 1989, matkailuperävaunujen leiriytymisalue suunnitelma v. 1987 ja Mansikkanokan leikkipuistosuunnitelma 1987 ja  Kemin ranta-alueiden suunnittelu 1984.