Rakennukset ja rakennelmat


Tullimakasiini

Makasiini valmistui 1874 ja sen suunnitteli J.G. Björnström. Rakennusaineet saatiin Selkäsaaren metsänvartijan tuvasta ja Peurasaaressa olleesta aittarakennuksesta. Alkuperäisiin piirustuksiin ja rakennuksen käyttösuunnitelmiin tehtiin lukuisia muutoksia rakentamisen aikana. Vuonna 1893 rakennus maalattiin keltaisella öljymaalilla. Tullimakasiinin alkuperäistä osaa laajennettiin jo 1897. Vanha makasiini oli pitkään kaupungin puutarhaosaston varasto- ja sosiaalitiloina kunnes se kunnostettiin Meri-Lappi instituutin näyttelyjen toimitilaksi 1990-luvulla. Nykyisin rakennus on Kemin matkailu Oy näyttelytilana. Sisätiloista osa on muutettu lämpimiksi toimistotiloiksi ja osa säilytetty alkuperäisinä puupintaisina. Komea ja hyvässä kunnossa oleva makasiinirakennus on säilyttänyt hyvin alkuperäisen luonteensa. Rakennus on suojeltu merkinnällä Sr-1.

tullimakasiini


Merikatu 1-3 ja 4-10 

Merikatu 4-10

Asuinkerrostalot ovat valmistuneet vuosina 2006-2009. Kerrostalot edustavat Kemin merellistä asumista. 

merikatu4-10

Merikatu 1-3

Kuusikerroksiset asuinkerrostalot ns. pistetalot ovat valmistuneet vuosina 1957 ja 1958. Kerrostalot on rakennettu sairaalan henkilöstön tarpeisiin. Näissä asuintaloissa oli alkujaan yli 100 soluasuntoa, jotka on myöhemmin muutettu yksiötyyppisiksi asunnoiksi. Pistetalot edustavat tyypillisiä 1950-luvun kerrostaloja. Kerrostalo on nimetty leikkisästi "impilinnaksi".

merikatu1-3


Merikatu 5

Kaksikerroksinen rakennus on valmistunut vuonna 1957 lääkäreiden virka-asunnoiksi. Toimii nykyisin toimistorakennuksena.


Kauppakatu 25

Länsipohjan keskussairaala

Kemin yleinen sairaala (myöhemmin Länsi-Pohjan keskussairaala) perustettiin 1938 ja samana vuonna käynnistyi sairaalan rakennushanke. Talvisodan syttyminen viivästytti rakennustöitä, ja sairaala valmistui vasta 1940. Sitä käytettiin myös saksalaisten sotasairaalana. Sairaalakokonaisuuden vanhimman osan suunnitteli Uno Ullberg. Tämä ensimmäinen osa oli viisikerroksinen betoni- ja tiilirakenteinen ulkopinnaltaan luonnonvalkoiseksi rapattu 1930-luvun funktionalismin edustaja.


Kauppakatu 29

Tullikamari

Tullikamarin suunnitteli arkkitehti Walter Thomén 1912. Ensimmäisissä piirustuksissa materiaaliksi oli ajateltu hirttä, mutta kaupunginvaltuuston päätöksellä se muutettiin rautabetoniksi ja betonitiileksi. Rakennuksen alakertaan sijoitettiin alkujaan tarkastushuone, pakkahuone ja vahtimestarinhuone sekä yläkertaan tullinhoitajan huone, toimitushuone, kassakonttori, päivystäjän huone, liikennekonttori ja  pesutilat. Tullikamari on ollut tärkeä osa sisäsataman toimintaa aina vuoteen 1985. Tullitoiminnan päättymisen jälkeen kaupunki kunnosti rakennuksen jalokivigallerian näyttelytiloiksi 1986. Jalokivigalleria toimii  rakennuksessa edelleen. Rakennus on väriltään keltainen ja edustaa Thoménille tyypillistä yksinkertaista pohjoismaista klassismia. Tullikamari on keskeinen ja tärkeä rakennus sisäsataman miljöössä. Rakennus on suojeltu merkinnällä Sr-1.

 

galleria


Kauppakatu 38

Suuli

Raikamon suuli, joka on alkujaankin ollut vanhan sataman makasiinikokonaisuutta ja rakennettu 1880-luvulla. Kyseinen makasiini on kuulunut Raikamon kauppahuoneelle. Nykyisin sen omistaa Kemin kaupunki. Kyseessä on pitkä L-muotoinen varastorakennus, joka on osittain keltainen ja osittain punainen. Vuoraus on osittain pysty- ja osittain vaakalaudoitettu. Rakennuksessa on uusi lomalautakatto sekä useita  vaakalautaisia pariovia ja luukkuja. Kemin kaupunki on kunnostanut suulin 2006.Suuli on toiminut Kemin kaupungin puisto-osaston varastona. Rakennus on suojeltu merkinnällä Sr-1.

 

suuli


Kemin Rantatie 1 (Kauppakatu 29)

Seilari

Sisäsataman laiturilla on Seilariksi nimetty kahvilarakennus, joka on alkujaan ollut satamakonttori. Uusrenessanssityylinen pieni kahvilarakennus on väriltään keltainen. Ulkovuoraus on pysty-vaakapystyponttilaudoitusta. Ovien ja ikkunoiden vuorilaudat, nurkkalaudat ja räystäslaudat koristeineen ovat valkoisia, kuten myös koristeveistetyt räystäskonsolit. Rakennus on valmistunut 1800-luvun lopulla, ja sitä käytettiin aluksi satamatoimistona. Kahvila siirrettiin 1904 nykyiselle paikalleen laiturin pohjoispäähän. Kesäisin rakennuksessa toimii kahvila ja polttoaineen jakelupiste. Se on viehättävä yksityiskohta sisäsataman alueella. Rakennus on suojeltu merkinnällä Sr-1.

seilari

Huoltorakennus

Huoltorakennus on valmistunut vuonn 2002. Kesäisin rakennuksessa toimii polttoaineen jakelupiste ja kahvilaa palveleva yleisö wc.

 

huoltorakennus


Meripuistopolku 2

Laululava

Laululava on rakennettu vuonna 1965. Rakennelman alkuperäinen tyyli oli funktionaalinen. Lava perusparannettiin 2000 luvun alussa palvelemaan myös lumilinnan tarpeita. Ulkoilmakatsomossa on n. 2000 istumapaikka katsojille.

laululava


Meripuistopolku 3

Pentisaaren makasiini

Niin sanottu Pentinsaaren makasiini on 1900-luvun alkupuolelta ja siirretty alueelle varastomakasiiniksi. Sitä kutsutaan nykyisin Raija Näätsaaren aitaksi. Rakennus on suojeltu merkinnällä Sr-1.

penttilanaitta


 Meripuistonpolku 5

Tullin valkoinen huvila

Kemin sisäsataman ensimmäisten tullirakennusten työt aloitettiin jo 1872 ja varsinainen tullikamaritoiminta alkoi 1873. Tullitoimiston yhteyteen rakennettiin tullinhoitajalle oma asuinhuoneisto. Tämä ns. valkoinen huvila sijaitsi alkujaan Kauppakadun, entisen Pakkahuoneenkadun länsipäädyssä, nykyisen Länsi-Pohjan keskussairaalan alueella. Materiaalit valkoiseen huvilaan saatiin Lahti-Täikön tilan rakennuksista. Valkoisen huvilan suunnitteli lääninarkkitehti F.W. Lüchow ja se valmistui jo 1873. Rakennus oli Kemin ensimmäisiä asuinrakennuksia ja sen mainitaan sijainneen niin lähellä rantaa, että tullinhoitaja Wilhelm Johansson saattoi onkia salinsa ikkunasta. Tullinhoitajan asuinrakennukseen ovat kuuluneet myös kaikki tarvittavat ulkorakennukset. Sairaalan liittohallitus lahjoitti talon Kemin Kotiseutu- ja museoyhdistykselle ja se siirrettiin Meripuiston museoalueelle 1968. Perinteistä paritupaa muistuttavassa tullirakennuksessa on kolme huonetta, eteinen ja yksinkertainen kuisti. Hirsirunkoisessa rakennuksessa on valkoiseksi maalattu leveä vaakalautavuoraus alhaalla ja yläosassa pystylaudoitus sekä punainen, hyväkuntoinen saumapeltikatto. Rakennuksessa on viime aikoina ollut nukketalotoimintaa. Valkoinen huvila on Kemin vanhimpia  asuinrakennuksia ja siksi sillä on merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa. Rakennus on suojeltu merkinnällä Sr-1.

tullinvalkeahuvila

Venevaja

Valkoisen huvilan vieressä on väenkuljetusvene, jollaista käytettiin 1960-luvulle saakka. Niillä kuljetetettiin lastaustyöväkeä Kemin edustan redeille eli ankkuripaikoille. Redeillä lastattiin puutavaraa, selluloosaa ja paperia laivoihin.

venevaja

F. Saartolan aitta

Saartolan aitta on kuulunut raatimies FransSaartolalle ja se on siirretty nykyiselle paikalle 1969 Liedakkalasta. Rakennus on kaksikerroksinen, punaiseksi maalattu ja osittain pystylaudoitettu hirsiaitta, jossa on valkoiset koristeelliset räystäslaudat. Aitassa on keltainen ovi ja sen päällä keltainen lunkka sekä sivuilla pienet aukot. Museoaittojen välissä on pieni käymälä. Rakennus on suojeltu merkinnällä Sr-1.

?

Haminansaaren aitta

Haminasaaren aitta on Kaarlo Liuskin lahjoittama entinen Tervaharjun tilan aitta. Se on kaksikerroksinen punaiseksi maalattu ja lomalaudoitettu aitta, jonka ovi ja sen päällä oleva lunkka on maalattu keltaiseksi. Rakennus on suojeltu merkinnällä Sr-1.

?

Jarkkolan aitta

Jarkkolan aitta on tyypillinen kaksikerroksinen hirsipintainen maalaamaton aitta. Siinä on keltaiset vaakalaudoitetut ovet ja koristeellisesti veistetty jalkahirsi. Rakennus on siirretty nykyiselle paikalle 1980-luvulla. Rakennus on suojeltu merkinnällä Sr-1.

?


Meripuistopolku 7

Rantaniemi

Rantaniemen talo (rak. 1849), jonka Pohjolan Voima -yhtiö lahjoitti v.1949 Kemin Kotiseutu- ja museoyhdistykselle museorakennukseksi. Rakennus on purettu Isohaaran voimalaitoksen alta ja siirretty Meripuistoon talvella 1950-1951. Kemin museo avattiin yleisölle 27.6.1952. Rakennus on suojeltu merkinnällä Sr-1.

 

rantaniemi

Savupirtti

Yli-Jaak'heikin savupirtti (rak. 1796). Savupirtin hirret on siirretty Maulasta talkootyönä Meripuistoon kesällä 1950. Kemin Kotiseutu- ja museoyhdistys pystytti, rakensi sekä sisusti pirtin talkootyönä. Rakennus on suojeltu merkinnällä Sr-1

savupirtti


Meripuistokatu 26

Terveydenhoito-oppilaitos

Entinen Kemin tyttölyseo, nykyisin terveydenhoito-oppilaitos. 5-kerroksinen kivirakennus. Rakennus valmistunut v. 1953, suunnittelija kaupunginarkkitehti Onni J. Ermala.

tyttolyseo

Uimahalli

Uimahalli on rakennettu v. 1967, suunnittelija arkkitehti Aarne Ervi. Laajennus ja peruskorjaus v. 1997, suunn. Siren Arkkitehdit Oy.

Asuinrakennus

Rakennettu v. 196.. henkilökunnan asuinrakennukseksi. Nykyisin puistopuolen toimisto- ja taukotila.


Urheilukatu 1

Puistopaviljonki

Koristeellinen puurakennus sijaitsee Meripuiston korkeimmalla kohdalla. Puistopaviljongin suunnitteli arkkitehti Waldemar Wilenius 1893. Paviljongissa kokoontui alkuaikoina Suomalainen Klubi. Aivan 1900-luvun alussa tilat vuokrattiin ravintolakäyttöön ja ilmoituksen mukaan Raittiusravintolasta oli mahdollista saada ”ravitsevaa ruokaa sekä kausi- että kertamaksuin”. Paviljonki otettiin kaupungin virastotaloksi 1905 ja siinä ovat toimineet rahatoimikamari, kaupunginhallitus sekä vuoteen 1986 kaupungin raatihuone. Rakennuksessa oli kaupungin eri virastoja aina vuoteen 1992, jolloin se laajennettiin ja peruskorjattiin ravintola Hullu-Myllyn käyttöön. Puistopaviljonki on huvilatyylinen 1800-luvun lopun rakennus, jossa on monimuotoista puukoristelua. Alkuperäisyys on säilynyt pääasiassa ulkoasussa, sisätilat on uusitut täysin ravintolan tarpeiden mukaan. Päär- ja piharakennus on suojeltu merkinnällä Sr-1.

 

paviljonki1


Luulajantie 4-10

Raikamon makasiini (Luulajantie 4)

Rakennuksen nimi viittaaentisiin omistajiin. Makasiinissa toimii nykyisin Päivikki Palosaaren ravintola. Rakennus on osa vanhaa makasiiniriviä. Se tuhoutui osittain vuoden 2000 tulipalossa ja sen rannan puoleinen pää on uusittua tilaa, johon on tehty ravintola. Meripuiston puoleinen osa on vanhaa hirsimakasiinia. Rakennus on suojeltu merkinnällä Sr-1

Monikäyttömakasiini (Luulajantie 8)

Uusi monikäyttömakasiini on punaiseksi maalattu pitkä ranta-alueen ravintola- ja huoltorakennus, joka on kolmessa tasossa porrastettu rinteeseen. Rakennuksessa on sekä vaaka- että pystylaudoitettuja keltaisia ovia. Se tehtiin vuonna 2003 palaneenmakasiinin tilalle ja se jäljittelee vanhaa rantamakasiinia. Samalla paikalla oli aikanaan Ab Kemi Oy:n kalkkivarasto. Nykyisin rakennuksessa on Kemin matkailun ylläpitämä joulupukin satamakonttori.

monikayttomakasiini

Varapakkahuone (Luulajantie 8)

Varapakkahuone on valmistunut 1874 ja se edustaa Kemin sisäsataman vanhaa rakennustapaa. Tämän tyyppisiä varastorakennuksia sisäsatamassa oli aikoinaan useita kymmeniä. Punaiseksi maalattu kaksikerroksinen makasiinirakennus koostuu useasta osasta, joissa on erikokoisia ovia. Perimätiedon mukaan osa hirsistä on peräisin vuonna 1762 rakennetusta Kuivaniemen kirkosta, joka purettiin 1874. Varapakkahuone on ollut osittain tullin käytössä vuoteen 1913. Meren puoleinen pääty on ollut Vaasan Höyrymylly Oy:n varastona. Myöhemmin rakennus on ollut museon varasto- ja näyttelytilana. Rakennus on suojeltu merkinnällä Sr-1.

varapakkahuone

Palosteen makasiini (Luulajantie 10)

Palosteen makasiini on rivissä uloimpana. Se on pitkulainen suorakaiteen muotoinen punainen hirsiaitta, jossa on kahdet ruskeat pariovet. Rakennuksen päädyssä on pienet ikkunaluukut. Alkujaan Palosteen maaliliikkeelle kuulunut värimakasiini on liittetty museokokonaisuuteen varasto- ja näyttelytilaksi. Myöhemmässä vaiheessa makasiinisa on ollut Jähti laivan toimistotilat. Rakennus on suojeltu merkinnällä Sr-1.

palosteenmakasiini

Luulajantie 3-7

Sataman tähti (Luulajantie 3)

Ravintolana toimiva rakennus on rakennettu vuonna 1994 Kemin työväen pursiseura ry:n tarpeisiin. Kaksikerroksisessa rakennuksessa on kokoustilat ja saunaosasto, mikä toimii talvisin avantouimareiden tukikohtana.

?

Meri klubi (Luulajantie 5)

Ulénin suvun asuinrakennus, jonka Ivar Ulén on rakentanut v. 1895 ranta-alueella sijainneen konepajayrityksen yhteyteen. Suuri, osin kaksikerroksinen nikkarityyliä edustava puutalo on kunnostettu ja ulkopuolelta alkuperäisasussaan. Rakennus siirtyi yksityisomistuksesta Kemin Meriklubi Oy:lle 1980-luvun lopulla.

meriklubi

Pursiseura (Luulajantie 7)

Ravintolana toimiva rakennus on rakennettu vuonna 1994 Kemin purjehdusseuran ry:n tarpeisiin. Kaksikerroksisessa rakennuksessa on kokoustilat ja saunaosasto.

?


Luulajantie 11

Mansikkaniemen sahan voimala

Puuseppä Henrik Abram Granholm rakennutti Sauvosaaren Mansikkanokalle vuonna 1895 yksiraamisen höyrysahan, jonka tuotantoon kuului alkuvaiheessa myös ikkunoiden kehykset ja pihaportit. 1900-luvun alussa sahan kannattavuus oli vaihtelevaa ja sillä oli useita omistajia. Saha muutettiin nelikehäiseksi vuonna 1914. Toiminnan ollessa laajimmillaan Mansikkanokan alueella oli laajat tukkivarastot, ja suositut  uimarannat täyttyivät rimoista sekä sahausjätteistä. Vuonna 1936 saha myytiin Kemi-yhtiölle, joka perusti paikalle proomu- ja hinaajatelakan. Sahalla oli sen loppuvaiheessa noin 300 työntekijää, joista merkittävä osa asui Ritikassa ja Kalkkinokalla. Sahan ja höyläämön rakennukset on purettu ja vanhoista sahaan liittyvistä rakennuksista on jäljellä ainoastaan ns. voimalarakennus. Voimalarakennus on jäänne vanhasta teollisuusrakennusten kokonaisuudesta. Rakennuksista on jäljellä yksi pitkä kohtalaisen kokoinen punatiilestä muurattu sahalaitoksen voimalarakennuksen osa. Melko rapistuneen rakennuksen aukotuksista osa on joko muurattu umpeen tai peitetty vanereilla.Voimalarakennus ympäristöineen on tärkeä osa Kemin teollisuushistoriaa.

voimala

?