3. Nähtävänä olevat kaavat

ihmisia6

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) tiedotetaan kyseessä olevan kaavamuutoksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 

Kaavaehdotus asetetaan vähintään 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville (Maankäyttö- ja rakennuslaki 65 §). Vaikutukseltaan vähäisten asemakaavamuutosten kohdalla ehdotus pidetään nähtävillä vähintään 14 päivää. Nähtävillä olon aikana kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta.

ASEMAKAAVAN VALMISTELUAINEISTO NÄHTÄVÄNÄ 12.7.-15.8.2017

Kemin kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla.

SAUVOSAARI:

Nähtävänä on Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 104 tontin 2 (os. Torikatu 4) kaavaluonnokset sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Kiinteistön omistaja City Kauppapaikat Oy on hakenut kaavamuutosta tontilleen. Tontilta on purettu vanha liikerakennus ja siihen on tavoitteena rakentaa aiempaa korkeampi asuin- ja liikerakennus. Kaavamuutoksella pyritään mahdollistamaan asuin- ja liiketoimintojen rakentuminen tontille.

Kaava-asiakirjat

Mahdolliset mielipiteet valmisteluaineistosta on toimitettava kirjallisesti nähtävänäoloaikana osoitteeseen: Kemin kaupunki, tekninen palvelukeskus / kaavoitus,  Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähkö­postilla osoitteeseen tekpa@kemi.fi.

Kemi 12.7.2017
Kemin kaupungin tekninen palvelukeskus / kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu