3. Nähtävänä olevat kaavat

ihmisia6

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) tiedotetaan kyseessä olevan kaavamuutoksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 

Kaavaehdotus asetetaan vähintään 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville (Maankäyttö- ja rakennuslaki 65 §). Vaikutukseltaan vähäisten asemakaavamuutosten kohdalla ehdotus pidetään nähtävillä vähintään 14 päivää. Nähtävillä olon aikana kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta.

 

ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NÄHTÄVÄNÄ 22.1.- 20.2.2018

Kemin kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusalissa.

SAUVOSAARI JA PEURASAARI:

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 16.1.2018 päättänyt asettaa Pajarinrannan asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Muutosehdotus koskee Sauvosaaren kaupunginosan kortteleita 166, 172, 175 ja 176 sekä puisto, yleinen pysäköinti, suojaviher-, vesi- ja katualueita sekä Peurasaaren kaupunginosan puisto, venevalkama ja vesialueita. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa päiväkodin sijoittuminen alueelle sekä osoittaa alueet virkistys- ja matkailupalveluja varten.

Kaava-asiakirjat

Mahdolliset muistutukset yllä mainitusta kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti nähtävänä oloaikana tekniselle lautakunnalle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköpostilla osoitteeseen tekpa@kemi.fi.

Kemi 20.1.2018
Tekninen lautakunta