3. Nähtävänä olevat kaavat

ihmisia6

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) tiedotetaan kyseessä olevan kaavamuutoksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Kaavaehdotus asetetaan vähintään 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville (Maankäyttö- ja rakennuslaki 65 §). Vaikutukseltaan vähäisten asemakaavamuutosten kohdalla ehdotus pidetään nähtävillä vähintään 14 päivää. Nähtävillä olon aikana kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta.

 

KARIHAARAN PUISTOSUUNNITELMAEHDOTUS NÄHTÄVÄNÄ 19.3.-3.4.2018

Lapin AMK-opiskelijoiden laatima Karihaaran alueen puistosuunnitelma-ehdotus (MRL 90.4 § ja MRA 46 §) on nähtävänä (MRA 43 §) kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusalissa.

Puistosuunnitelma on tarkentunut koskemaan Karihaarantoria, Ojalehtoa, Akkunuksen- ja Tuomelan puistoja, Torvisen niittyjä sekä puistoaluetta Törminkadun ja Halmeenkadun välillä.

Asiakirjat

Ehdotusaineistosta järjestetään YLEISÖTILAISUUS MAANANTAINA 26.3.2018 KLO 18:00 KULTTUURIKESKUKSEN PIENESSÄ AUDITORIOSSA.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki alueen asukkaat ja muut asiasta kiinnostuneet. Kahvitarjoilu 50 hlölle klo 17:30 alkaen.

Kemi 17.3.2018
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu