3. Nähtävänä olevat kaavat

ihmisia6

Kaavaehdotus asetetaan vähintään 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville (Maankäyttö- ja rakennuslaki 65 §). Vaikutukseltaan vähäisten asemakaavamuutosten kohdalla ehdotus pidetään nähtävillä vähintään 14 päivää. Nähtävillä olon aikana kaupunkilaiset ja muut osalliset voivat tehdä kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta.

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAT SEKÄ KAAVALUONNOKSET NÄHTÄVÄNÄ 22.2. - 7.3.2017

SAUVOSAARI:

Sauvosaaren kaupunginosa, Sisäsataman asemakaavan muutos. Muu­tosalue pitää sisällään korttelit 160, 162 ja korttelin 169 tontit 4 ja 5 sekä puis­to,- katu- ja satama-alueen. Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää kaava vastaamaan alueen nykyisiä toimintoja sekä mahdollistaa Sisäsataman kehit­tyminen monipuolisena ympärivuotisena ajanviettopaikkana.

Kaava-aineisto

ilmakuva

Lisätietoa ranta-alueesta

Mahdolliset huomautukset Sauvosaaren sekä Karjalahden kaavaluonnoksista on toimitettava kirjallisesti nähtävänäoloaikana teknisen palvelukeskuksen kaavoitukselle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella tekpa@kemi.fi.

Kaavaluonnokset sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat näh­tävänä osallis­ten kuulemista varten yllä mainittuna ajankohtana kaupungintalon 4. krs:n ilmoitus­taululla. 

Kemi 22.2.2017
Kemin kaupungin tekninen palvelukeskus / kaavoitus, maankäyttö ja suunnitteluKARJALAHTI :

Karjalahden kaupunginosan korttelin 2101, korttelin 2102 tonttien 9-12, 16 ja 17 sekä rautatie- ja teollisuusraidealueen asemakaavan muutos. Ke­min Energia Oy on jättänyt kaavamuutoshakemuksen, jonka mukaan yhtiöllä on tarve laajentaa toimialuettaan. Muutoksessa laajennetaan yhdyskuntatek­nistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta. Samassa yh­teydessä tarkastellaan myös vanhan, käytöstä poistuneen teollisuusraide­alueen (LRT) liittämistä viereisiin tontteihin.

Kaava-aineisto

Mahdolliset huomautukset Sauvosaaren sekä Karjalahden kaavaluonnoksista on toimitettava kirjallisesti nähtävänäoloaikana teknisen palvelukeskuksen kaavoitukselle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella tekpa@kemi.fi.

Kaavaluonnokset sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat näh­tävänä osallis­ten kuulemista varten yllä mainittuna ajankohtana kaupungintalon 4. krs:n ilmoitus­taululla. 

Kemi 22.2.2017
Kemin kaupungin tekninen palvelukeskus / kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu