2. Vireillä olevat kaavat

SAUVOSAARI:

Sauvosaaren kaupunginosa, Sisäsataman asemakaavan muutos. Muu­tosalue pitää sisällään korttelit 160, 162 ja korttelin 169 tontit 4 ja 5 sekä puis­to,- katu- ja satama-alueen. Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää kaava vastaamaan alueen nykyisiä toimintoja sekä mahdollistaa Sisäsataman kehit­tyminen monipuolisena ympärivuotisena ajanviettopaikkana.

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.2.-7.3.2107

Kaava-aineisto

ilmakuva

Lisätietoa ranta-alueesta


  

KARJALAHTI :

Karjalahden kaupunginosan korttelin 2101, korttelin 2102 tonttien 9-12, 16 ja 17 sekä rautatie- ja teollisuusraidealueen asemakaavan muutos. Ke­min Energia Oy on jättänyt kaavamuutoshakemuksen, jonka mukaan yhtiöllä on tarve laajentaa toimialuettaan. Muutoksessa laajennetaan yhdyskuntatek­nistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta. Samassa yh­teydessä tarkastellaan myös vanhan, käytöstä poistuneen teollisuusraide­alueen (LRT) liittämistä viereisiin tontteihin.

Kaava-aineisto

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.2.-7.3.2107

 SYVÄKANGAS:

Syväkankaan kaupunginosan korttelin 1222 tonttien 7, 11, 12 ja 13 asemakaavan muutos. Syväkankaan kioski Oy on jättänyt kaavamuutoshakemuksen, jonka mukaan yrityksen toimintaa halutaan laajentaa. Kaavamuutoksella parkkialueena olevasta tontista nro 12 liitetään osa viereiseen omakotitonttiin viihtyisyyden turvaamiseksi. Jäljelle jäävä tontin osa (pääosin parkkialuetta) jaetaan tonttien nro:t 11 ja 13 kesken. Tontin laajenemisen myötä kioskin tontin rakennusoikeutta voidaan nostaa nykyisestä ja näin lisätä yrityksen toiminnan kehittämismahdollisuuksia.

  •  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos oli nähtävillä 9.-22.11.2016
  • Asemakaavamuutos oli nähtävänä 27.12.2016 - 25.1.2017

Kaava-asiakirjat