2. Vireillä olevat kaavat

SAUVOSAARI:

Sauvosaaren kaupunginosa, Sisäsataman asemakaavan muutos. Muu­tosalue pitää sisällään korttelit 160, 162 ja korttelin 169 tontit 4 ja 5 sekä puis­to,- katu- ja satama-alueen. Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää kaava vastaamaan alueen nykyisiä toimintoja sekä mahdollistaa Sisäsataman kehit­tyminen monipuolisena ympärivuotisena ajanviettopaikkana.

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.2.-7.3.2107

Kaava-aineisto

ilmakuva

Lisätietoa ranta-alueesta


  

KARJALAHTI :

Karjalahden kaupunginosan korttelin 2101, korttelin 2102 tonttien 9-12, 16 ja 17 sekä rautatie- ja teollisuusraidealueen asemakaavan muutos. Ke­min Energia Oy on jättänyt kaavamuutoshakemuksen, jonka mukaan yhtiöllä on tarve laajentaa toimialuettaan. Muutoksessa laajennetaan yhdyskuntatek­nistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta. Samassa yh­teydessä tarkastellaan myös vanhan, käytöstä poistuneen teollisuusraide­alueen (LRT) liittämistä viereisiin tontteihin.

Kaava-aineisto

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.2.-7.3.2107