2. Vireillä olevat kaavat

SAUVOSAARI:

Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 104 tontin 2 (os. Torikatu 4) asemakaavan muutos. Kiinteistön omistaja City Kauppapaikat Oy on hakenut kaavamuutosta tontilleen. Tontilta on purettu vanha liikerakennus ja siihen on tavoitteena rakentaa aiempaa korkeampi asuin- ja liikerakennus. Kaavamuutoksella pyritään mahdollistamaan asuin- ja liiketoimintojen rakentuminen tontille.

Kaava-asiakirjat

 SAUVOSAARI:

Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 106 tonttien 11-13 (City-kulma) asemakaavan muutos. Kiinteistön omistaja Kemin City-Kulma Oy on jättänyt kaavamuutoshakemuksen, jonka mukaan yhtiö haluaa kehittää ja monipuolistaa alueen käyttömahdollisuuksia. Kaavamuutoksessa tutkitaan tontinkäytön tehostamista sekä liike- ja toimistorakennusten lisäksi asuin- ja hotellirakentamisen sijoittumista kohteeseen.

Kaava-aineisto

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos oli nähtävillä 31.5.-30.6.2017


 

KARJALAHTI :

Karjalahden kaupunginosan korttelin 2101, korttelin 2102 tonttien 9-12, 16 ja 17 sekä rautatie- ja teollisuusraidealueen asemakaavan muutos. Ke­min Energia Oy on jättänyt kaavamuutoshakemuksen, jonka mukaan yhtiöllä on tarve laajentaa toimialuettaan. Muutoksessa laajennetaan yhdyskuntatek­nistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta. Samassa yh­teydessä tarkastellaan myös vanhan, käytöstä poistuneen teollisuusraide­alueen (LRT) liittämistä viereisiin tontteihin.

Kaava-aineisto

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos oli nähtävillä 22.2.-7.3.2107
  • Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 31.5.-30.6.2017

 SAUVOSAARI:

Sauvosaaren kaupunginosa, Sisäsataman asemakaavan muutos. Muu­tosalue pitää sisällään korttelit 160, 162 ja korttelin 169 tontit 4 ja 5 sekä puis­to,- katu- ja satama-alueen. Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää kaava vastaamaan alueen nykyisiä toimintoja sekä mahdollistaa Sisäsataman kehit­tyminen monipuolisena ympärivuotisena ajanviettopaikkana.

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.2.-7.3.2107

Kaava-aineisto

ilmakuva

Lisätietoa ranta-alueesta