2. Vireillä olevat kaavat

SAUVOSAARI:

Korttelin 140 tontin 7 (Hotelli Merihovi) sekä viereisten katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017 § 308. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa hotellitoiminnan kehittäminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Pajarinrannan asemakaavan muutos, joka koskee kortteleita 166, 172, 175-176 sekä ympäröiviä katu-, puisto-, vesi- ja venevalkama-alueita, on tullut vireille kaupunginhallituksen 19.12.2016 § 465 hyväksymässä vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa. Kaavan tavoitteena on selvittää alueen käyttömahdollisuudet asumisen, palveluiden ja matkailun osalta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

PEURASAARI:

Peurasaarenrannan asemakaavan muutos ja laajennus on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017 § 309. Alue kattaa Peurasaaren ranta-alueen selvitysalueen, rajautuen Kalkkinokantiehen, ottaen lisäksi mukaan mm. päiväkodin ja kaupan alueet, jäteveden puhdistamon ja kaupunginvarikon alueet sekä Peurankadun varren asuinkorttelialueet. Kaavan tavoitteena on selvittää laajemmin Peurasaaren alueen merellisen asumisen ja muun täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä tutkia yksittäisten asemakaavan tarkistusten edellytyksiä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAUVOSAARI:

Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 104 tontin 2 (os. Torikatu 4) asemakaavan muutos. Kiinteistön omistaja City Kauppapaikat Oy on hakenut kaavamuutosta tontilleen. Tontilta on purettu vanha liikerakennus ja siihen on tavoitteena rakentaa aiempaa korkeampi asuin- ja liikerakennus. Kaavamuutoksella pyritään mahdollistamaan asuin- ja liiketoimintojen rakentuminen tontille.

Kaava-asiakirjat

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos oli nähtävänä 12.7.-15.8.2017

 SAUVOSAARI:

Sauvosaaren kaupunginosan korttelin 106 tonttien 11-13 (City-kulma) asemakaavan muutos. Kiinteistön omistaja Kemin City-Kulma Oy on jättänyt kaavamuutoshakemuksen, jonka mukaan yhtiö haluaa kehittää ja monipuolistaa alueen käyttömahdollisuuksia. Kaavamuutoksessa tutkitaan tontinkäytön tehostamista sekä liike- ja toimistorakennusten lisäksi asuin- ja hotellirakentamisen sijoittumista kohteeseen.

Kaava-aineisto

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos oli nähtävillä 31.5.-30.6.2017
  • Asemakaavan muutosehdotus on nähävillä 2.-31.10.2017


SAUVOSAARI:

Sauvosaaren kaupunginosa, Sisäsataman asemakaavan muutos. Muu­tosalue pitää sisällään korttelit 160, 162 ja korttelin 169 tontit 4 ja 5 sekä puis­to,- katu- ja satama-alueen. Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää kaava vastaamaan alueen nykyisiä toimintoja sekä mahdollistaa Sisäsataman kehit­tyminen monipuolisena ympärivuotisena ajanviettopaikkana.

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.2.-7.3.2107

Kaava-aineisto

ilmakuva

Lisätietoa ranta-alueesta