2. Vireillä olevat kaavat

SYVÄKANGAS:

Syväkankaan kaupunginosan korttelin 1222 tonttien 7, 11, 12 ja 13 asemakaavan muutos. Syväkankaan kioski Oy on jättänyt kaavamuutoshakemuksen, jonka mukaan yrityksen toimintaa halutaan laajentaa. Kaavamuutoksella parkkialueena olevasta tontista nro 12 liitetään osa viereiseen omakotitonttiin viihtyisyyden turvaamiseksi. Jäljelle jäävä tontin osa (pääosin parkkialuetta) jaetaan tonttien nro:t 11 ja 13 kesken. Tontin laajenemisen myötä kioskin tontin rakennusoikeutta voidaan nostaa nykyisestä ja näin lisätä yrityksen toiminnan kehittämismahdollisuuksia.

 

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos oli nähtävillä 9.-22.11.2016
  • Asemakaavamuutos on nähtävänä 27.12.2016 - 25.1.2017

Kaava-asiakirjat