Metsät

 

Metsien hoito

Tulosyksikkö huolehtii kaupungin metsäomaisuudesta ja suorittaa yhdyskuntatekniikan rakentamisen edellyttämät hakkuut ja raivaukset. Tulosyksikkö vastaa myös ulkoilu- ja virkistysalueiden sekä metsäisten puistojen metsänhoitotöistä. Tulosyksikkö vastaa lisäksi puun myynnistä.

Yhteystiedot

Nimike Nimi Palveluala Gsm
Metsätyönjohtaja Matti Perkiö Yhdyskuntatekniikka 040 019 9392