Puisto- ja katusuunnitelmat

LUMILINNAN YMPÄRISTÖN KATU- JA PUISTOSUUNNITELMAN VALMISTELUAINEISTO PIDETÄÄN NÄHTÄVILLÄ 11.12.2019 - 3.1.2020

 

Lumilinnan ympäristön katu- ja puistosuunnitelma, joka koskee Mansikkanokankatua, Lumilinnankatua, Sankarikatua ja Rantabulevardia sekä Mansikkanokan puistoa, Möllärinpuistoa, Aunenpuistoa ja yleistä paikoitusaluetta, pidetään nähtävänä yllä mainittuna ajankohtana. Suunnitelman tavoitteena on parantaa alueen viihtyvyyttä, selkeyttää liikennejärjestelyjä ja parantaa liikenneturvallisuutta.

 

KUULEMISTILAISUUS

Suunnitelmia koskeva kuulemis- ja keskustelutilaisuus järjestetään 30.12.2019 klo 16:00 ympärivuotisessa Lumilinnassa. Kaikki alueen kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuteen.

 

Mahdolliset huomautukset aineistoista pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti 3.1.2020 kello 15:30 mennessä Teknisen toimialan, Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelulle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella tekpa@kemi.fi.

Suunnitelma-aineistot ovat nähtävänä osallisten kuulemista varten yllä mainittuna ajankohtana kaupungintalon 4. krs:n ilmoitustaululla.

 

Katusuunnitelmat (.pdf):

 

11.12.2019
Kemin kaupunki
Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu