Nuohous

Nuohous perustuu Suomessa pelastuslakiin ja -asetukseen. Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajan tai haltijan yleisten tilojen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan määrävälein. Alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan.

Tulisijojen ja savuhormien nuohouksen tarkoituksena on estää palamisjätteen aiheuttama tulipalon vaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristön suojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi. Säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista vähentäen päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta.

Nuohouskerrat 

Kerran vuodessa nuohotaan kiinteällä polttoaineella, useammalla polttoaineella tai raskaalla polttoöljyllä toimivat tulisijat hormeineen. Suuluukuton tulisija (avotakka) nuohotaan vain erikseen sovittaessa.

Kerran vuodessa nuohotaan myös yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen. Tämä määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja.

Kerran vuodessa nuohotaan muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit.

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun loma-asunnon ja sen saunan tulisijat hormeineen.

Miten nuohoukseen valmistaudutaan? 

Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että tulisija voidaan nuohota esteettä. Sen lisäksi on huolehdittava siitä, että savuhormille on esteetön ja turvallinen pääsy. Se tarkoittaa turvallisia ja kiinteästi asennettuja tikkaita ja tarvittaessa kattosiltoja ja nuohoustelineitä. Erityisesti talviaikaan on varmistauduttava siitä, että kattotikkaat ovat kunnossa.

Rakennuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava paloturvallisessa paikassa palamisjätettä varten palamaton astia. Tarkoituksenmukaisin tuhka-astia on esimerkiksi peltinen kannellinen säiliö.

Nuohoojan tulee ennen nuohousta poistaa nuohousta haittaavat laitteet, avata savupellit ja tiivistää ne auki asentoon, sekä tarkistaa liitinhormien ja nuohousluukkujen tiiviys. Sen lisäksi nuohoojan on suljettava tarvittaessa painovoimaiset ilmanvaihtoventtiilit ja pysäytettävä koneellinen ilmanvaihtolaitos sekä tarkistettava, että mahdollinen öljynpoltin on irroitettu toiminnasta.

Nuohoojan pitää sulkea ja tiivistää myös tulisijan aukot sekä suojata liesitaso tai kiuaskivet. Mikäli nuohous suoritetaan käyttäen hormin alipaineistusta, tulee suojaustyön yhteydessä ottaa huomioon, ettei tulisijaa saa tiivistää liikaa, vaan on varmistettava riittävä ilmavirtaus hormissa.

Mitä nuohotaan ja tarkistetaan? 

Nuohooja nuohoaa savuhormin lisälaitteineen sekä liitin- ja yhdyshormin. Nuohooja poistaa nuohouksesta kertyneen jätteen ja tuhkan sekä varmistuu siitä, ettei hormiin jää nokipalonvaaraa aiheuttavia palavia aineita. Nuohooja nuohoaa myös tulisijan, puhdistaa savupellit ja tarkistaa niiden toimivuuden.

Nuohooja avaa myös tarpeen vaatiessa tukkeutuneen savuhormin ja tarkistaa mahdolliset hormivuodot.

Nuohooja tarkistaa tulisijojen, savuhormien, tikkaiden ja nuohoustelineiden kunnon. Jos nuohooja havaitsee vikoja ja puutteita, hän ilmoittaa niistä kiinteistön omistajalle tai haltijalle, sekä alueen pelastusviranomaisille.

Mitä nuohouksen jälkeen tehdään? 

Nuohooja vie nuohouksessa kertyneen palamisjätteen sille osoitettuun paloturvalliseen paikkaan.

Huohooja palauttaa  tulisijan, savuhormin ja mahdollisen ilmanvaihdon siihen käyttövalmiuteen, jossa ne olivat ennen nuohousta.

Nuohoustyöstä annettava todistus 

Nuohooja antaa kiinteistön omistajalle tai haltijalle todistuksen tekemästään työstä. Todistuksesta ilmenee muun muassa nuohouksen laajuus, mahdolliset viat ja puutteet.

Saako nuohota itse? 

Tulisijojen ja savuhormien puhdistusta voi tehdä itse tarpeen mukaan, mutta lakisääteinen nuohous tulee suorittaa ammattipätevyyden omaavan nuohoojan (piirinuohooja) toimesta asetuksen määrittelemin väliajoin.

Nuohooja opastaa myös tarvittaessa tulisijan oikeaan käyttöön.

Lisätiedot

Lisätietoja nuohouksesta saat piirinuohoojilta tai kaupunkisi paloasemalta.

Kemin alueella toimivat piirinuohoojat 

Piirinuohooja Mika Ruumensaari 040 076 6086
Piirinuohooja Eero Tyni 040 744 6647

Lapin Pelastulaitos Kemi

Palotarkastaja Lauri Manninen 040 353 3110 020 131 1223
Vs. Palotarkastaja Joonas Merilehto 040 050 5399

http://www.lapinpelastuslaitos.fi/onnettomuuksien-ehkaisy/asukkaille/nuohous