Energianeuvonta ja korjausavustukset

Energianeuvonta

Valtakunnallisesta Motivan koordinoimasta kuluttajien energianeuvontapalvelusta saat perustietoa asumisen, rakentamisen, remontoinnin sekä liikkumisen energiankäytöstä. Internetissä toimivasta neuvontaportaalista, eneuvonta.fi, saat luotettavaa ja puolueetonta tietoa energianeuvonnasta. Voi jättää kysymyksiä energianeuvojalle tai seurata keskusteluja. Lisäksi palvelusta löytyvät maakunnallisten energianeuvojien yhteystiedot, energianeuvonnan tapahtumat ja uutiset.

Korjausavustukset siirtyivät kunnilta ARAan vuoden 2017 alussa

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden korjausavustuslain myötä siirtyi korjausavustusten myöntäminen kunnista ARAan. Käytännössa tämä tarkoittaa sitä, että hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Valtion korjausavustus hakemukset toimitetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle osoitteella: ARA, PL 30, 15140 Lahti.

Uudessa laissa myönnetään vain ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjausavustusta, avustusta jälkiasennushissin rakentamiseen sekä esteettömyysavustusta. Energia-avustuksia ei enää myönnetä. Avustuksilla parannetaan iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen sekä edistetään asuinrakennuskannan esteettömyyttä.

Korjausavustukset verkkoasiointiin 

Asiakaspalvelun parantimiseksi ARAssa otetaan käyttöön helmikuussa 2017 verkkoasiointi. Asiakas voi hakea korjausavustuksia digitaalisesti kirjautumalla ARAn verkkosivuilla (www.ara.fi) verkkoasiointiin. Henkilöasiakkaat voivat edelleen jättää avustushakemuksensa paperisena.

Muutoksia avustusmääriin

Myös avustusmääriin tuli muutoksia: vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustuksen enimmäisprosentti nousi 40 prosentista 50:een, erityisestä syystä jopa 70:een. Hissiavustusta voidaan myöntää enintään 45 prosenttia hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

Kunta vastaa vuoden 2016 loppuun mennessä tehtyjen avustuspäätösten maksamisesta sekä käyttörajoitusten valvonnasta vuoden 2018 loppuun asti.

Lisätietoja: ARA:n korjausavustusneuvonta p. 029 525 0818 ja sähköposti korjausavustus.ara@ara.fi

Yhteystiedot

Nimike Nimi Puhelinnumero Sähköposti
1. Rakennustarkastaja Mika Tiiro 040 069 8847 mika.tiiro@kemi.fi