Verottajalle ilmoitettavat

Yksityishenkilön rakentamisilmoitus verottajalle loppukatselmusta varten

Rakentamiseen, korjaamiseen, kunnossapitoon ym. vastaavaan toimeen ryhtyvää pyydetään huomioimaan verottajan ohjeet ja määräykset em. toimenpiteiden tiedonantovelvollisuudesta. Lisätietoja verottajalle tehtävästä ilmoituksesta saa verohallinnon Internet-sivuilta osoitteesta www.vero.fi