Kiinteistöinsinööripalvelut

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kiinteistöinsinööripalvelut tuottaa lakisääteiset kiinteistönmuodostuspalvelut ja pitää kiinteistörekisteriä asemakaava-alueella olevista kiinteistöistä. Asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistörekisterinpitäjänä on Maanmittauslaitos.

Kiinteistörekisteri- ja tietojärjestelmä

Kiinteistörekisterilain mukaisesti Kemin kaupunki pitää kiinteistörekisteriä asemakaava-alueella sijaitsevista kiinteistöistä.

Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta säädetyn lain perusteella kaupunki myy kiinteistöjä koskevia tietoja ja tietojärjestemän tulosteita, joita ovat:

  • kiinteistörekisteriote
  • kiinteistörekisterin karttaote
  • lainhuutotodistus
  • vuokraoikeustodistus
  • rasitustodistus

Kiinteistörekisteri- ja tietojärjestelmäasioista vastaa kiinteistörekisterinhoitaja Pirjo Keihästö.

Kiinteistötoimitukset

Kaupunki suorittaa asemakaava-alueella kiinteistönmuodostamislain mukaiset kiinteistötoimitukset. Kiinteistötoimituksista yleisin on lohkominen. Muita kiinteistötoimituksia ovat mm. tilusvaihto, rasitetoimitus ja kiinteistönmääritys.

Lohkomistoimituksessa asemakaavan ja tonttijaon mukaisesta alueesta muodostetaan tontti, joka merkitään kiinteistörekisteriin. Rekisteröinnin jälkeen tontille voi hakea rakennuslupaa ja tontista tulee kiinnityskelpoinen. Mikäli tontti lohkotaan tilasta tai tontista, jonka omistajasta tulee myös uuden lohkottavan tontin omistaja, on hänen haettava lohkomista kiinteistöinsinööriltä.  Automaattisesti lohkominen tulee vireille silloin, kun tonttialue on määräalana saatu omistukseen esimerkiksi ostamalla. Ostajan on haettava määräalalle lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa kaupan tekemisestä, jota haetaan Maanmittauslaitokselta. Maanmittauslaitoksen kiinteistöinsinöörille lähettämä ilmoitus lainhuudon myöntämisestä käynnistää lohkomisen. Muut kiinteistötoimitukset tulevat vireille hakemuksesta.

Kiinteistötoimitusasioista vastaa Kaupungingeodeetti Paulus Rantajärvi.

Yhteystiedot

Nimike Nimi Palvelualue Gsm
Kaupungingeodeetti Paulus Rantajärvi Maankäyttö 050 594 8440
Kiinteistörekisterinhoitaja Pirjo Keihästö Maankäyttö 040 640 1947