Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 24.09.2012 | Avaa haku

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.09.2012 Pykälä 285
Kaupunginhallitus
§ 244
03.09.2012
Kaupunginhallitus
§ 285
24.09.2012

 

Peiponpesän toiminnan siirto Leipätehdasrakennukseen ja lisämäärärahaesitys tarvittavien rakennustöiden rahoittamiseksi/oikaisuvaatimus

 

373/02.02.00/2012

 

KH § 244

Tilapalvelupäällikkö Markku Kotiranta 27.8.2012:


Peiponpesän toiminta on suunniteltu siirrettäväksi kaupungin omistukseen hankittuun Leipätehdasrakennukseen. Selvitykset ja niiden pohjalta laaditut kustannusarviot siirron mahdollistavista rakennustöistä ovat valmistuneet.

 

Rakennukseen tehdään mm. tilamuutoksia, kalustusta ja varustusta uusitaan, parannetaan liikuntaesteisten kulkumahdollisuuksia, päivitetään rikosilmoitusjärjestelmä ja tietoverkko kaupungin järjestelmiin sopivaksi sekä muutetaan pihan varustus käyttötarkoitukseen sopivaksi. Paloviranomaisten vaatimuksesta rakennukseen tulee rakentaa automaattinen paloilmoitinjärjestelmä ja kattava turvavalaistusjärjestelmä.

 

Viranomaisten suosituksena on myös automaattisen palonsammutusjärjestelmän rakentaminen. Vaihtoehtona on rakenteellisen paloturvallisuuden lisääminen osastoivia rakenteita parantamalla sekä pysyvät rajoitukset rakennuksen käyttöön. Rajoituksilla pyritään turvaamaan riittävän lyhyt poistumisaika palotilanteissa rakennuksen kaikista tiloista. Arvio palonsammutusjärjestelmän kustannuksista on 70.000 € (ALV 0 %). Järjestelmän hankkimisella vältettävien osastointimuutosten kustannukset ovat 27.000 €. Tilapalvelu ja rakennuksen käyttäjät esittävät palonsammutusjärjestelmän hankkimista jo tässä vaiheessa. Ellei näin tehdä, uhkana on, että nyt rakennetaan osastoinnin parannukset ja hieman myöhemmin myös palonsammutusjärjestelmä. Hankkeen rakennuskustannusarvio ja määrärahatarve

 

rakennuttajan kulut
18.000 €
 
rakennustekniset työt
88.000 €
 
LVI-työt
9.000 €
 
sähkötyöt
50.000 €
 
palonsammutusjärjestelmä
70.000 €
 
yhteensä
235.000 €
(ALV 0 %)

 

Vuoden 2012 talousarviossa ei ole määrärahavarausta Leipätehdasrakennuksen muutostöihin. Käsitellessään kiinteistöjen korjaustyöohjelmaa 2012 päätti kaupunginhallitus 6.2.2012 § 31 velvoittaa tekninen lautakunta supistamaan korjaustyöohjelmaa kattamaan Leipätehdasrakennuksen tarvitsemat kustannukset. Supistuksen suuruus oli 90.000 €. Tämä supistus on tehty

 

Tilapalvelu on varautunut muutostöiden toteutukseen siten, että Peiponpesän toiminnan muutto uusittuihin tiloihin ja nykyisen rakennuksen tyhjentäminen voivat tapahtua tämän vuoden loppuun mennessä. Edellytyksenä on, että töiden aloituslupa ja rahoitus varmistuvat viimeistään kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.9.2012.

 

Hankkeeseen liittyy kemiläisille järjestöille tarjottavien kokoustilojen järjestäminen. Käyttötarkoitukseen sopivien tilojen määrä on muuttumassa mm. Kemin Vanhainkotisäätiön toiminnan muutostarkastelujen myötä. Kokoustiloja on nykyisinkin tarjolla ja järjestöjen tilantarpeissa on muutoksia aiemmin ilmoitettuihin. Päätökset tilojen järjestelyistä ja tarvittavista muutostöistä voidaan siirtää vuodenvaihteessa tehtäviksi.

 

Ehdotus KJ Nissinen:

 

Kaupunginhallitus hyväksyy tilapalvelun tekemän aikataulun Peiponpesän toiminnan siirrosta Leipätehdasrakennukseen sekä kustannusarvion siirron mahdollistavista rakennuskustannuksista sekä esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy tarkoitusta varten vuoden 2012 talousarvioon (investointiosa) lisämäärärahan 235.000 €.

 

Päätös KH 3.9.2012:

 

Tilapalvelupäällikkö Markku Kotiranta esitteli asiaa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 


 

  

KH § 285 

Seppo Vieruaho on tehnyt Kaupunginhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen:

 

LIITE nro 32

 

Kaupunginlakimies Matti Raskin lausunto 13.9.2012:

 

Kaupunginhallituksen päättämä asia on saatettu kaupunginvaltuuston päätettäväksi, joten oikaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta.  

Ehdotus KJ Nissinen: 


Kaupunginhallitus päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta.

 

Päätös KH 24.9.2012:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
©