Analys: Alla vill satsa på utbildning men skogen är en svår nöt att knäcka här är nyckelfrågorna…

Analys: Alla vill satsa på utbildning men skogen är en svår nöt att knäcka här är nyckelfrågorna…
sida sade på onsdagen att det är viktigt att den nya regeringen garanterar att Metsä Groups planer på en ny massafabrik i Kemi förverkligas. Alla är överens om att det är viktigt att motverka klimatförändringen, men Socialdemokraterna har en betydligt stramare tidtabell än ... read more
Julkaistu 08.05.2019
Posted in .