Analys: Dragkampen mellan miljön och industrin blir en het potatis under hela regeringsperioden

Analys: Dragkampen mellan miljön och industrin blir en het potatis under hela regeringsperioden
Kemi och Raumo. I Kemi skulle en ny bioproduktfabrik sysselsätta 250 personer och i Raumo skulle 100 personer sysselsättas. De indirekta sysselsättande effekterna skulle vara mångfaldiga. Förfarandet med miljökonsekvensbedömningen kommer till näst igång. Slutgiltigt beslut om ... read more
Julkaistu 29.04.2019
Posted in .