Aurinkoenergian hyödyntäminen hakkeen kuivauksessa

Aurinkoenergian hyödyntäminen hakkeen kuivauksessa
1 kWh/kg vettä, vaihtelua on noin ± 10 prosenttia Niemitalo, V. 2011. Hakkeen kuivaus. Yhteenveto eri koe ja tutkimustoiminnasta. Ammattiopisto Lappia. Hakupäivä 19.1.2018. http://docplayer.fi/385024 Hakkeen kuivaus yhteenvetoa eri koe ja tutkimustoiminnasta.html Kauppinen, V ... read more
Julkaistu 16.03.2018
Posted in .