Automaation hyödyntäminen sairaaloiden lääkehuollossa nyt ja tulevaisuudessa ➔ Riikka Metsämuuronen*

Automaation hyödyntäminen sairaaloiden lääkehuollossa nyt ja tulevaisuudessa ➔ Riikka Metsämuuronen*
sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Carea) › Lapin keskussairaala, Rovaniemi (Lapin sairaanhoitopiiri) › Länsi Pohjan keskussairaala, Kemi (Länsi Pohjan sairaanhoitopiiri) › Mikkelin keskussairaala (Etelä Savon sosiaali ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote) ... read more
Julkaistu 25.06.2018
Posted in .