De gröna publicerade sina svar till Antti Rinne

De gröna publicerade sina svar till Antti Rinne
Kemi är det intressant att De gröna i sitt svar nämner en minskning av skogsavverkningen: "Skogsavverkningen måste minskas till en hållbar nivå för klimatets och mångfaldens del." Som svar på Rinnes frågor om sysselsättningen lyfter De gröna framför allt upp satsningar på ... read more
Julkaistu 29.04.2019
Posted in .