Håller löftena om 1,5 graders klimatpolitik?

Håller löftena om 1,5 graders klimatpolitik?
statens marker. Knappt en vecka innan regeringsförhandlingarna backade Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne ivrigt upp Metsä Groups jätteinvestering i Kemi. Metsä Groups planerade cellulosafabrik skulle vara en av Europas största, och kräva en ökning av avverkningarna som ... read more
Julkaistu 20.05.2019
Posted in .