Hedrad, nöjd och tacksam, men också omtöcknad blivande ministern Thomas Blomqvist hinner knappast…

Hedrad, nöjd och tacksam, men också omtöcknad blivande ministern Thomas Blomqvist hinner knappast…
skulle elektrifieras . I själva regeringsprogrammet finns ingen sådan detaljbeskrivning . Det enda konkreta projektet som nämns är elektrifieringen av banavsnittet Kemi–Laurila–Haparanda. Thomas Blomqvist säger att man senare tar ställning till sådana detaljer. Men han lyfter ... read more
Julkaistu 03.06.2019
Posted in .