Hektinen terveysala kehittyy sotea odotellessakin – ePressi

Hektinen terveysala kehittyy sotea odotellessakin – ePressi
Länsi Pohjan keskussairaaloissa, jotka ovatkin toiminnallisesti ja työnantajina Lapin suurimmat terveydenhuollot yksiköt. Kehittämisen kohteiksi olivat opinnäytetöissä valikoituneet muun muassa kirurgian vuodeosaston lääkehoidon potilasturvallisuus, yhden ensihoitajan yksikön ... read more
Julkaistu 15.03.2018
Posted in .