I Torneå uppstod en god spiral

I Torneå uppstod en god spiral
skolan, en personlig studiestig upp för högstadieelever med risk för att avbryta skolan. – De gjorde varje vecka en arbetsbetonad skoldag i Tornion työvoimalasäätiö (stiftelse för arbetskraft i Torneå) och via det söktes motivation till skolgång. Och på så vis fick även dessa ... read more
Julkaistu 10.04.2019
Posted in .