Kaidi sai ympäristö- ja vesitalousluvan Kemin biojalostamolle

Kaidi sai ympäristö- ja vesitalousluvan Kemin biojalostamolle
Kemin biopolttoainejalostamoa varten. Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Se koskee jalostamon toimintaa ja siihen liittyvää vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastointia sekä energian tuotantoa kaasukattilassa. Lupa antaa Kaidille oikeuden aloittaa jalostamon toiminta ... read more
Julkaistu 27.04.2018
Posted in .