Kiinalaiset potkivat hankkeita eteenpäin

Kiinalaiset potkivat hankkeita eteenpäin
mukana myös Kemiin suunnitellussa biojalostamossa. Kaidin hankkeen toteutuminen vaikuttaa tällä hetkellä hyvin epävarmalta. Alullepanijoina kaikissa hankkeissa, Kemiä lukuun ottamatta, ovat olleet yksityiset henkilöt. Muiden tahojen mukaan saamista on edeltänyt kova ja ... read more
Julkaistu 25.04.2018
Posted in .