Lapin teille ennustetaan paikoitellen vaikeaa kelirikkoa

Lapin teille ennustetaan paikoitellen vaikeaa kelirikkoa
Kelirikosta on odotettavissa paikoitellen vaikeaa Lapin alueelle. Näillä näkymillä pahin kelirikko olisi tulossa Meri Lappiin ja Itä Lappiin. Nopeasti lämpenevä ilma ja lumien nopea sulaminen voi vaurioittaa myös päällysteitä ja aiheuttaa reikiintymistä. Teiden kelirikkokausi ... read more
Julkaistu 04.04.2018
Posted in .