MTK vakuuttaa, että metsissä riittää puuta uusille tehdashankkeille

MTK vakuuttaa, että metsissä riittää puuta uusille tehdashankkeille
puolestaan samankokoista laitosta Kuopioon. Lisäksi Kemijärven sellutehdashanke on edennyt ympäristövaikutusten arviointiin. Metsä Groupin mukaan Kemin vanhan sellutehtaan uudistamisessa kriittinen tekijä on puun riittävyys. Sen lisäksi esiselvityksessä käydään uuden tehtaan ... read more
Julkaistu 11.05.2018
Posted in .