Näitkö äärimmäisen uhanalaisen pyöriäisen? Itämeren ainoasta valaslajista kerätään jälleen…

Näitkö äärimmäisen uhanalaisen pyöriäisen? Itämeren ainoasta valaslajista kerätään jälleen…
alueella runsaammin, ja lajin kanta oli noin 10 000 yksilöä. Tuolloin havaintoja tehtiin Suomessa koko merialueella Kemiä ja Suomenlahden itäosia myöten. Useat tekijät, kuten ympäristömyrkyt ja kalastuksen sivusaaliiksi jääminen, vähensivät pyöriäiskantaa radikaalisti ... read more
Julkaistu 22.06.2019
Posted in .