Päättäjältä: Kemin biotuotetehdas uhkaa myös työpaikkoja

Päättäjältä: Kemin biotuotetehdas uhkaa myös työpaikkoja
metsänhoidon käytäntöihin. Osa pohjoisen puurakentamiseen erikoistuneista yrittäjistä on jo vuosia valitellut laadukkaan raaka-aineen saatavuuden vaikeutta. Kemin tehtaan vaatima puumäärä olisi niin suuri, että pelkästään harvennushakkuin sitä ei saada, vaan myös avohakkuita ... read more
Julkaistu 23.05.2019
Posted in .