Puupohjaisen biokiertotalouden ratkaisut esillä Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa

Puupohjaisen biokiertotalouden ratkaisut esillä Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Teemamme on ollut ’Exploring common solutions’. Suomalainen metsäteollisuus sopii teemaan niin kestävän puunkäytön, pitkälti uusiutuvaan energiaan perustuvan tuotannon kuin fossiilisia raaka aineita korvaavien tuotteiden kautta”, kuvailee ... read more
Julkaistu 29.04.2019
Posted in .