SLC: Skogsindustrins investeringar positiva nyheter för skogsägarna

SLC: Skogsindustrins investeringar positiva nyheter för skogsägarna
Metsä Groups avisering om satsningar på en massafabrik i Kemi och ett sågverk i Raumo är positiva nyheter för de finländska skogsägarna. Efterfrågan på timmer för sågindustrin har varit för svag och inte motsvarat uttaget från våra skogar och en ökad efterfrågan på massaved ger ... read more
Julkaistu 09.05.2019
Posted in .