Sus sotea siunatkoon!

Sus sotea siunatkoon!
kahtia Uudenmaan ja Helsingin vaalipiireihin. Laajassa Lapin maakunnassa maakuntavaalit tulevat keskittämään päätösvallan entistä vahvemmin Kemi Tornio Rovaniemi –akselille. Vaarana on, että uusissa maakunnissa etenkin heikommassa asemassa olevat muuttuvat numeroiksi. ... read more
Julkaistu 31.05.2018
Posted in .