Tenojoen pääuoman lohien laskenta käynnistyy – ePressi

Tenojoen pääuoman lohien laskenta käynnistyy – ePressi
Tornion ja Simojoen kaikuluotauslaskentojen tapaan. Kaikuluotausseurannan päätavoitteena on tuottaa arvio Tenojokeen nousevasta kokonaislohimäärästä keskeisen nousukauden aikana kesä elokuussa. Samalla selvitetään nousevan lohikannan kokojakaumaa siten, että pyritään ... read more
Julkaistu 31.05.2018
Posted in .