Karihaaran koulu

Karpinpolku 2

94200 Kemi

Tel/Fax  016-259 399


Arkisto


<- Koulun etusivu


Tällä sivulla

on linkkejä vanhoille sivuille, jotka ovat syntynyneet erilaisten projektien yhteydessä.

Kuten projekteilla on tapana, nämäkin ovat vaatineet niin paljon työtä, että olisi ollut sääli hävittää niistä syntyneet bittijäljet.-Yllä olevassa kuvassa on oppilaiden helmikuussa 2005 kuvataiteen opettaja Taina Rönkön ohjauksessa tekemä tilataideteos


Info   I    Henkilökunta   I   Opetussuunnitelma  I   Projektit   I   Arkisto

Wilma   I    Opit   I    Ruokalista


Socrates-Comenius

Karihaaran koulun kielihanke lukuvuonna 2005-2006


Katso sivut!
 ->Kulttuurivoimala
Kemi
Katso sivut!
 ->
Tansania-projekti oli nuorten media- ja kansainvälisyyskasvatukseen keskittyvä Kulttuurivoimalan koordinoima projekti. Siinä on mukana tansanialaisia ja suomalaisia nuoria lukuvuosina 2005-2007.


Pure Water - An Emergency
European Education Project 1995-1998

Katso sivut!
 ->
Karihaara Comprehensive School was participating in the  Socrates-Comenius projectKarihaaran koulu osallistui osallistunut syksyllä 2000 Opetushallituksen järjestämään European Netweek 2000- projektiin. Taiteilija Eva Saro vieraili koululla syyskuussa ja ohjasi viestinnän ja kuvaamataidon opiskelijoita mediakuvien lukemisessa ja tulkinnassa (8. ja 9. luokille yhteensä kolme työpajaa) Katso sivut!
 ->Teknologiakasvatusta ohjelmoitavalla robotilla
Karihaaran koulussa
Katso sivut!
 ->
Kevään 2002 aikana  toteutettiin Karihaaran koulun  matemaattis-luonnontieteellisellä linjalla robottiprojekti ensimmäisen kerran.