Kemi Oy:n historia

Kemi Oy 75 vuotta

Suomalaisessa metsäteollisuudessa tapahtui 1980-luvun lopulla huomioitavaa keskittymistä. Osana tätä kehitystä Kemi Oy:n pääosakkaat ilmoittivat, että yhtiö liitetään Osuuskunta Metsäliiton, Metsä-Serla Oy:n ja Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n metsäteollisuuden yhdistyessä muodostettavaan Oy Metsä-Botnia Ab:hen. Kemi Oy:llä oli mekaanisen ja kemiallisen puunjalostuksen toimintaa.

Sahaustoiminta oli sulautuneen yhtiön alkuperäistä toimintaa. Karihaaran saha jatkoi toimintaansa konserniin kuuluvan Oy Botnia Wood Ab:n nimissä. Myöhemmin yrityksen nimi on muttunut useampaan otteeseen.
Vuonna 1995 Botnia Wood fuusioitiin Metsä Timber Oy:hyn, vuonna 2000 Metsä Timber liitettiin edelleen Finnforest Oyj:hin. Vuonna 2006 Finnforest sulautettiin sen jälkeen Metsäliittoon ja nimeksi tuli Metsäliiton Puutuoteteollisuus, josta vuonna 2012 lopulta tuli Metsä Wood Oy. Sahaustoiminta pysäytettiin Karihaarassa kesällä 2009 ja lopetettiin virallisesti elokuussa 2014.

Selluloosa- ja kartonkiteollisuus toimi Metsä-Botnia nimen alla fuusioitumisesta lähtien. Kartonkiliiketoiminta erotettiin siitä omaksi yhtiökseen Kemiart Liners Oy vuonna 2002. Vuonna 2012 Metsä-Botnia muuttui Metsä Fibreksi yritysilmeen harmonisoinnin yhteydessä. Samassa yhteydessä Kemiart Liners Oy puolestaan tuli osaksi Metsä Board Oyj:tä.

Nykyisin Metsä Fibren Kemin sellutehtaalla työskentelee noin 650 työntekijää ja Metsä Boardin (ent. M-Real) Kemin kartonkitehtaalla noin 145 henkilöä.

KEMIN TEHTAAN HISTORIA:

1893 Trävaruaktiebolaget Kemi perustettiin
1919 käynnistyi sulfiittiselluloosatehdas
1927 käynnistyi sulfaattisellutehdas
1980–1990 mittava uudistusohjelma
1991 Kemi Oy fuusioitiin Metsä-Botniaan
2002 kartonkitehtaan liiketoiminta omaksi yhtiökseen Kemiart Liners Oy:ksi
2003 uusi haihduttamo otetaan käyttöön
2010 uudelleeninvestointi kaustisointiin
2011 uudet kaustisointi- ja vesilaitokset otettiin käyttöön
2016 uusi ostohakkeen vastaanottoasema käyttöön