Esteettömyys

Kiikelin lähimetsän ympärivuotinen ulkoilureitti on muokattu mahdollisimman esteettömäksi kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Aivan kaikille soveltuva esteetön luontokohde se ei välttämättä ole, sillä esteettömyydellä tarkoitetaan hyvin monenlaisia asioita. Reitin varrella olevia levähdyspenkkejä on korjattu ja uusia hankitaan seuraavan vuoden sisällä. Liikuntaesteinen näkökulma on huomioitu Kiikelin sillan ja laavun muokkauksella sekä uudessa näköalatornissa.

Esteettömien luontoliikuntakohteiden luokittelua ei ole olemassa. Niinpä jokaista kohdetta tulee tarkastella niistä lähtökohdista käsin, joita kohteen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa on otettu huomioon. Toisaalta monesta kohteesta on onnistuttu tekemään esteetön myös jälkikäteen tehtävien parannusten avulla. Aivan kaikille soveltuvaa esteetöntä luontoliikuntakohdetta voi olla vaikea löytää, koska esteettömyydellä tarkoitetaan hyvin monenlaisia asioita. Pienten yksityiskohtien huomioimisella kuitenkin saadaan kohteiden käyttäjäryhmäksi entistä monipuolisempi luontoliikkujien joukko.

Esteettömäksi luontopoluksi saa nimittää polkua, joka täyttää Invalidiliiton valvomat kriteerit. Esteettömällä reitillä on voitava liikkua turvallisesti pyörätuolilla ilman avustajaa. Levähdystasoja on myös oltava riittävän tiheään.

Lue ja osallistu esteettömyyteen www.esteeton.fi