Metsä Group

Metsä Group - vastuullinen metsäteollisuuskonserni

Metsä Group on kansainvälisesti toimiva suomalainen metsäteollisuuskonserni. Käytössä on maailman paras uusiutuva raaka-aine, pohjoinen puu, jota konserni hyödyntää vastuullisesti ja tehokkaasti. Kaikki konsernin käyttämä puuraaka-aine on sataprosenttisen jäljitettävää.

Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetuille tuotteille on kysyntää, kun maapallon resursseista käydään kovaa kilpailua. Koko puun arvoketjun kattavan liiketoiminnan ytimessä ovat pehmo- ja ruoanlaittopaperit, kartonki, sellu, puutuotteet sekä puunhankinta ja metsäpalvelut. Metsä Group keskittää vankan puu- ja kuituosaamisensa alueisiin, joilla konsernilla on selvää kilpailuetua ja valoisa tulevaisuus.

Metsästä saa loistavan raaka-aineen lisäksi runsaasti uusiutuvaa energiaa. Metsä Group on johtavia puupohjaisen uusiutuvan energian tuottajia ja käyttäjiä Suomessa. Uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuus ovat keskeisiä tapoja hillitä ilmastonmuutosta, mutta samalla ne parantavat kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. 

Kemin kaupungin ja  Metsä Groupin Kiikeliin liittyvä yhteistyö tiivistyi vuoden 2016 aikana yhteistyösopimuksella Kiikelin alueen maankäytöstä. Sopimuksen tarkoitus on yhteistyössä kehittää Kiikelin kulttuuri- ja luontoalue ympärivuotiseksi kaupunkilaisten, vierailijoiden ja muiden sidosryhmien käyntikohteeksi. Kiikeli esittelee teollisuuden ja asukkaiden rinnakkaiseloa kestävällä tavalla.

Metsä Group suoritti Kiikelin alueella metsänparannustyöt talvella 2017. Töiden suunnittelu tehtiin yhteistyössä Kemin kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa, joita edustivat Hiilimön Erästäjät ry, Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus ry sekä Kemin seudun luonnonsuojeluyhdistys. Myös paikallisia asukkaita kuultiin yleisessä tiedottamistilaisuudessa marraskuussa 2016.