Historien

Vad betyder ordet Kiikeli?

Möjliga betydelse för det ordet "Kiikeli". "Kiikeli, en före detta ö, har troligen fått sitt namn från svenska och har uppträdas bland annat i former Kekell (1573), Kikell (1575) och Kijkeli (1615). Kiikeli betyder ett tillfällig fiske plats som är använts av fiskare och säljägare (Jouko Vahtola).
Ordet Kiikeli har sammansatt också till den finska språkets ord som börjar med kiikk, liksom kiikkua och kiikkerä. Därför ordet kan betyda en viss rörelse av vågorna ovanför en bank som ett tecken av en fiske plats. (Ritva Toropainen)"

Källmaterial: Soinila, T. Jatuli XXXI.

 

Kiikeli som en ö

Som ett resultat av landhöjning föddes en ås, vilken växte och bildades på grund av översvämningar i flodmynningen. Jorden ackumulerades runt den lilla ön Kiikeli av floder, havsströmmar och vågor, vilket ökade areans yta. Ön Kiikeli har utkommit från havet mot slutet av 1200-talet och med landhöjning det har vuxit ihop med fastlandet.Med utvecklingen av Kiikeli ön, vegetationen har naturligt förändrats. Först har det bara funnits växter som ligger i närheten av havet på ön. När ön har vuxit, har träd och buskar vuxit till områden som inte har varit tillgängligt för havsvatten. Senare har människors åtgärder också bidragit till utvecklingen av vegetationen.

Långved gård

 Långved gård var en plats avsedd för lagring och hantering av långved och annat ved.
Kemi Oy överförs långved gård från Karihaara till Kiikeli runt den första halvan av 50-tal. Långved gård var situerad i den nordöstra delen av Kiikeli och dess läge kan fortfarande ses tydligt i terrängen längs Kiikelis spåret.
De anställda som hade ett högre värde fick långved som en del av lönen, men andra arbetare fick köpa sin långved från lager i långved gård. 

I ovanför bilder kan du se den historien om Kiikelis långved gård och männen som arbetade där.
På den bild i vänster det långved eller "klapis" staplas på bilens trailer (bild 1957). I den mellersta bilden Vilho Rask (vänster Matti Rasks far) och bilens ägare Ahti Tissari (höger) lutar på en Land Rover-jeep som används för transportera långved för uppvärmning till företagets anställda (bild 1963). Man kunde få en långved last om man var med som frivilligt i fabrikens brandkår. I den högra halvan av bilden är kanske en arbetsfördelning som är i gång utanför arbetsplats hytten (bild 1957). På bakgrunden av bilden man kan se cyklar och motorcyklar som var använts at gå till arbete vid den tiden.

Foton: Matti Rasks arkiv, fotografer okänd.
Källmaterial: Matti Rasks intervju 2017.