Kemi Oys historia

I den finska skogsindustrin finns betydande koncentrationen i slutet av 1980-talet. Som en del i denna utveckling Kemi Oy:s större aktieägare meddelat att bolaget är ansluten till Osuuskunta Metsäliitto, Metsä-Serla Oy och Yhtyneet Paperitehtaat Oy för att forma Oy Metsä-Botnia Ab som en fusion i skogsindustrin. Kemi Oy hade verksamhet i mekanisk och kemisk träbearbetning.
Sågverkning var det sammanslagna bolagets ursprungliga verksamhet. Sågverk i Karihaara fortsatte att fungera under namnet Oy Botnia Wood Ab, som ingår i koncernen. Senare har bolagets namn ändras flera gånger.
År 1995 var Botnia Wood fusionerade med Metsä Timber Oy, är 2000 blev Metsä Timber bifogas till den Finnforest Oyj. År 2006 fusionerades Finnforest med Metsäliitto och namngavs Metsäliittos Träproduktindustri, som i år 2012 blev så småningom Metsä Wood Oy. Sågverkning stoppades vid Karihaara i sommaren 2009 och stängdes officiellt i augusti 2014.
Massa- och kartongindustrin fungerar under namnet Metsä-Botnia sedan sammanslagning. Kartong affärsverksamhet avskiljas till ett självständigt bolag Kemiart Liners Oy i år 2002. Under 2012 blev Metsä-Botnia Metsä Fibre i samband med harmonisering av företagsidentitet. Samtidigt blev Kemiart Liners Oy en del av Metsä Board Oyj.
Idag sysselsätter Metsä Fibres Kemi cellulosafabrik cirka 650 anställda och Metsä Board (ex. M-Real) kartongfabrik i Kemi cirka 145 personer.

KEMI FABRIKENS HISTORIA:
1893 Trävaruaktiebolaget Kemi grundades
1919 lanserade en sulfitcellulosafabrik
1927 startades en sulfatcellufabrik
1980-1990 ett stort reformprogram
1991 Kemi Oy fusionerade med Metsä-Botnia
2002 kartongfabrik affärsverksamhet blev ett separat företag, Kemiart Liners Oy
2003 ny avdunstning verk introduceras
2010 reinvestering för kaustisering
2011 nya kaustiserings- och vattenverker introducerades
2016 Ny mottagning station för inköpt flis tillgänglig