INFO

Utflykt har också miljöpåverkan, men alla kan njuta av naturen utan att störa dess balans. Avfall har långa effekter på miljön, till exempel dricksburkar och olika plast förblir ostörda i upp till 1000 år.
Natur och andra vandrare tackar när du tar bort ditt avfall från naturen eller använder ett sopkärl på den vindskydd och du hjälper till att hålla naturen vacker för följande vandrare!
Använd också en beredd eldplats och försök använda markerade banor för att förhindra onödigt förslitning.

 

Så här arbetar man på terrängen: Trigger Trash - Nature.com-instruktioner

Avfall som sönderfaller kan levereras till komposteringsanläggningar, pappersavfall kan brännas och plast och metaller packas tillbaka i ryggsäcken och flyttas till startplatsen i avfallsbehållarna. Ta tillbaka det vad du kommer med. Att respektera orörd vandring sparar naturen även på vintern när det finns färre vandrare. På vintern görs mycket underhållsarbete på eldstäder, träd medföras och kompostavfall tas bort. Ta inte mycket skräp med dig.
Om har en orsak att använda toaltetten, gå tillräckligt långt från eldplats, vatten punkt, leder och camping plats. Gräva en liten grop till sina behov och täcka det med jord, löv, mos eller snö när du lämnar. Pappersavfall ska brinna (på vintern) eller packa i en tät väska för att ta bort från område.