Utsiktstornet

Utsiktstornet kan nås från Kemi's inrehamn vid kustvägen till Kiikeli-broen (1,4 km). Därifrån fortsätter du till Kiikelis spets (1,2 km), där Kiikeli utsiktstornet ligger. Det snygga, tornet som är gjort av trä byggdes i sommaren 2017 som en del av ett EU-finansierat investeringsprojekt i samarbete med staden Kemi, Metsä Group och den tredje sektorn. Utsiktstornet ligger strax vid Bottenvikens strand. Den är sex meter i höjd, vilket ger dig en fantastisk utsikt året runt. Tillgäng utan hinder till det första observationsdäcket har tillåtits till tre meters höjd. Trappe fortsätter på ett annat observationsdäck, som kan observera den omgivande naturen och staden Kemi året runt.

Tornet är utrustat med en solpanel, väderstation, WiFi och online-kameror. Väderstationen producerar onlineinformation på internet, från vilken du kan observera vädret i området. Dessutom ger internetkameror bilder till Internet året runt, vilket möjliggör övervakning av arktisk natur från hela världen.