Metsä Group

Metsä Group - en ansvarig skogsindustrikoncern

Metsä Group är en internationellt fungerande finsk skogsindustrikoncern. Världens bästa förnybar råvara, norra trä, koncernen använder på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Allt träråvara som används av koncernen är 100 % spårbart.
Det finns en efterfrågan på produkter som tillverkas av förnyelsebart råmaterial eftersom det finns en hård konkurrense för jordens resurser. I den hjärtan av den affärsverksamhet som betäcker den hela värdekedjan av en trä, är mjuk- och matlagningspapper, kartong, cellulosa, trävaror och virkesanskaffning och skogservicen. Metsä Group fokuserar på solid trä- och fiberkompetens inom områden där koncernen har en tydlig konkurrensförmåga och en lysande framtid.
Förutom det briljanta råmaterialet har skogen gott om förnybar energi. Metsä Group är den ledande producenten och användaren av träbaserad förnybar energi i Finland. Användningen av förnybar energi och energieffektivitet är en viktigt sätt att mildra klimatförändringarna, men samtidigt det förbättrar kostnadseffektivitet och konkurrenskraft.
Staden Kemis och Metsä Groups samarbetet som gäller Kiikeli intensifierats under året 2016 med ett samarbetskontrakt om markanvändning i den Kiikeli område. Det är ett samarbetsavtal för att utveckla Kiikelis kultur- och naturområde till ett året runt besök destination för det stadsborna, besökare och andra intressentgrupper. Kiikeli presenterar den samexistens mellan industri och det lokala befolkningen på ett hållbart sätt.
Metsä Group genomfört förbättringsarbete i den Kiikeli skog område på vintern 2017. Förbättringsarbetet var planerat i samarbete med staden Kemi och den tredje sektorn, som representerades av Hiilimön Erästäjät ry, Kemi-Torneå fågelskådare Xenus ry och Kemin region naturskyddsföreningen. Lokala invånare hördes också vid ett allmänt informationsmöte i november 2016.