Frivilligt arbete

Visste du att den miljonte fågelholken av den nationella En miljon fågelholkar - kampanj är i Kiikeli? Bild: Seppo Mäkitalo

Under våren 2017 arbetade de frivilliga hårt i Kiikeli med att byggas fågelholk och de också samlade kvistar från skogskötselarbetet som utförts av Metsä Group på vintern. De frivilliga arbetarna som var med i talko var medlemmar av Hiilimön Erästäjät, Kemi-Tornio fågelskådare Xenus och Kemi regional naturskyddare, totalt nästan 50 personer. Talkoledaren var Risto Viljanen från Kemi.

Den talko startades med byggandet av fågelholk i Metsä Groups gamla garage i Pajusaari. Som mer än 30 personer var inblandade föddes 300 fågelholk i två kvällar. På samma sätt installering av fågelholk till 30 hektar i Kiikeli var snabbt. Tiden för frivilligt arbete uppgick till 231 timmar för att installera de fågelholkar.
Skolbarnen deltog också i installering av fågelholkar. Elever från högstadium i Kemis Syväkankaan grundskola installerade fågelholkar med sin lärare, Tuomo Karplund, i slutet av april 2017. De installerade cirka 50 nämnde fågelholkar i Kiikels närskog. 

När snön hade smältat samlades kvistar med samarbete talko under våren och sommaren 2017.
Totalt 41 personer deltagit i arbetet och det var tillsammans 214 arbetstimmar.

 

 

Miljonte fågelholk till Kiikeli i Kemi

Kari Oittinen, en fågelskådare från Kemi, tillkännagav nästan 300 fågelholkar som var gjort av Kemi-Tornios fågelskådare Xenus och Hiilimön Erästäjät till den landsomfattande En miljon fågelholkar -kampanjen. Yle lanserade En miljon fågelholkar -kampanj med många naturälskare den 1.3.2016. Den världens största fågelholktalko har varit önskvärt att uppmuntra finländarna att bygga fågelholkar och kartlägga platser för fågelholkar. Kampanjens mål är att återuppliva den ställning av de finländska fåglar som bor i ett hål.