Närskog

Kiikelis närskog är ett mångsidigt och fridfullt område med natursleden och en vindskydd, som är lätt att nå från staden. Närskogar är platser för rekreation, rörelse och tystnad för boende. Att röra sig i naturen gör människorna bra, för även bara tio minuter i skogen minskar blodtrycket och minskar negativa känslor.

Betydelsen av närskogar är oerhört värdefull eftersom det ger skydd för djur och boende för många växter. Skogar spelar också en viktig roll för att kontrollera klimatförändringen genom att uppta kol.
De renar också luften, fungerar som oljud barriär och som skyddsområden och de binder regnvatten.