Växter

Kiikelis flora är en mycket intressant helhet. Området är värdefullt i ett naturskydds sätt tack vare att den är rik med växt arter, träets naturliga kondition och det stora antalet av rötad träd.
Det finns tre tydliga vegetationsområden i Kiikeli-området: strand äng, strand lund och lund skog, som innehåller också mera öppen äng område. Vegetationen är typiskt Bottenviken landhöjningen kusten, den är i zonerna. Vegetationen gradvis blir från de yngsta och låglänt delar av strand äng till en strand videsläkt område, en smal klibbal zonen, strand skog och ytterligare till en lund skog.

Puna-ailakki
Photo: Emmi Salonen

Rödblära (Silene dioica)
Rödbläran är känd i folkets mun som sammetblomster, vilket förmodligen beror på plantens mjukhet. Ibland kallas det även tjärblomster när arten inte har skiljas från den äkta tjärblomster (Viscaria vulgaris).


Photo: Emmi Salonen

Mjölke (Epilobium angustifolium)
Nästan alla finländare är bekanta med mjölken - mindre känd är att i vår natur finns det så många som 17 andra dunörtssläkter. Den välkända mjölken blommar ofta mycket riklig - kanske den är så vanligt att den har blivit vardagligt för oss.


Photo: Emmi Salonen

Brännässla (Urtica dioica)
Trots sitt heta rykte är brännässlan en av de mest användbara och mest mångsidiga vildörtsväxter och även en handelsört som är godkänts av Evira.


Photo: Emmi Salonen

Liljekonvalj (Convallaria majalis)
De vita blommor och förtjusande doften garanterar att liljekonvalj är populärt i blomstervaser i hem och som en brudbukett i sommar brölloper. De finska tycker om den stiliga vackerhet av blomman att det blev den 50-äriga Finlands nationalblomma i 1967.


Photo: Emmi Salonen

Harsyra (Oxalis acetosella)
Harsyran har anpassats för att växa i den skuggan av skogens botten. Dess rotsystem är späd och löv mycket tunt. Bladen förblir gröna även över vintern, som i många andra arter av underväxt.


Photo:Emmi Salonen

Älggräs (Filipendula ulmaria)
är ansvarig med sin gulvita, gnistrande blomningen, från blomningen av finska midsommaren. Växtens tillväxt till blomningen varar upp till 9 till 10 år, men blomman är ännu mer spektakulär.
Under varma sommardagar lockar den doften av blomman pollination insekter. Det finns ingen nektar i blomman, insekt får pollen som sprider sig från blomma till blomma också med vind.

Source: Luontoportti, 2017