Yleiset vaalit

ihmisia4

  • Suomessa valitaan yleisillä vaaleilla eduskunta, presidentti, kuntien valtuustot sekä Euroopan parlamentin jäsenet.
  • Vaalilaki hyväksyttiin 1906 senaatissa ja sen vahvisti Suomen Suuriruhtinas, näin Suomen kansa sai ääni- ja vaalioikeuden.
  • Ensimmäiset eduskuntavaalit toimitettiin vuonna 1907.
  • Vaalien toimittamisesta kunnassa huolehtii keskusvaalilautakunta.
  • Äänioikeus on yleinen: Se perustuu sellaisiin edellytyksiin, jotka kansalaisella yleensä ovat, esimerkiksi Suomen kansalaisuus ja 18 vuoden ikä.
  • Äänioikeus on yhtäläinen: Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni.
  • Äänioikeus on luovuttamaton oikeus: Äänioikeutta on käytettävä aina henkilökohtaisesti. Kukaan ei voi äänestää toisen puolesta.
  • Äänioikeuden käyttö on oikeus, mutta ei velvollisuus: Jokainen äänioikeutettu päättää itse siitä, äänestääkö hän vaaleissa vai ei.
  • Äänioikeuteen liittyy vaalisalaisuus: Kukaan, sen enempää vaaliviranomaiset kuin muutkaan äänestäjät eivät voi saada tietää, ketä ehdokasta äänestäjä äänesti. Äänestäjä ei myöskään itse voi jälkikäteen todistaa, ketä ehdokasta hän äänesti. Vaalijärjestelyiden on turvattava vaalisalaisuuden toteutuminen.

Yhteystiedot

Keskusvaalitoimisto vaalit@kemi.fi 016 259 247
Osoite: Valtakatu 26
94100  KEMI

Toimistosihteeri Tiina Laukkanen 040 732 5978
Lautakunnan sihteeri Mikael Henriksson 040 069 5543
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Arvi Uusitalo 040 547 8460
Lautakunnan varapuheenjohtaja Pirjo Viitala
Lautakunnan jäsen Anja Anttonen
Lautakunnan jäsen Tapani Onkalo
Lautakunnan jäsen Hannu Peurasaari

Linkkejä