Eduskuntavaalit 2015

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivä on sunnuntai 19.4.2015 ja äänestyspaikat ovat avoinna klo 9:00 – 20:00.

Henkilöllisyystodistus mukaan!

Tarkista oma äänestyspaikkasi!

Vaalipäivänä voi äänestää vain siinä äänestysalueessa, joka äänestäjälle on merkitty äänioikeusrekisteriin. Äänestyspaikka on merkitty jokaiselle lähetettyyn ilmoituskorttiin. Oman äänestyspaikan saa selville myös soittamalla maistraattiin virka-aikana, oikeusministeriön maksuttomaan palvelunumeroon 080 094 770 tai oman kuntansa keskusvaalilautakuntaan.
Kemin keskusvaalilautakunta puh. 016 259 247 / 040 732 5978

Kemissä on yksitoista äänestysaluetta:

 • I Sauvosaaren äänestysalue, äänestyspaikka: Opiskelijaravintola, Koulukatu 17 (lukion pihapiirissä)
 • II Ruutti-Koivuharjun äänestysalue, äänestyspaikka: Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3
 • III Marttalan äänestysalue, äänestyspaikka: Karihaaran koulu, Marttalankatu 8
 • IV Torvisen äänestysalue, äänestyspaikka: Karihaaran nuorisotila, Jakunkatu 1
 • V Ristikangas-Kivikon äänestysalue, äänestyspaikka: Kivikon koulu, Kiveliönkatu 31
 • VI Tervaharjun äänestysalue, äänestyspaikka: Päiväkoti Tervarölli, Kyllikinraitti 17
 • VII Takajärvi-Siikakankaan äänestysalue, äänestyspaikka:Takajärven koulu, Oklaholmankatu 18
 • VIII Syväkangas-Ritikan äänestysalue, äänestyspaikka: Syväkankaan koulu, Kulmatie 7
 • IX Peurasaaren äänestysalue, äänestyspaikka: Kemin Energia, Kalkkinokantie 5
 • X Hepolan-Rytikarin äänestysalue, äänestyspaikka: Hepolan koulu, Satamalehdontie 2
 • XI Ajoksen äänestysalue, äänestyspaikka: Ajoksen nuorisotalo, Jatulintie 45

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys kotimaassa keskiviikosta 8.4. tiistaihin 14.4. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Ennakkoon voi siis antaa äänensä myös muun kuin kotikuntansa äänestyspaikoissa. Äänestäjän on aina todistettava henkilöllisyytensä.

Henkilöllisyystodistus mukaan!

Kemin kaupungin ennakkoäänestyspaikat:

Kaupungintalo,Valtakatu 26, 1. krs.

08. - 10.04.2015 klo 9 - 15
13. - 14.04.2015 klo 9 - 15

Citymarket,Valtakatu 2

08. - 10.04.2015 klo 10 - 19
11. - 12.04.2015 klo 12 - 16
13. - 14.04.2015 klo 10 - 20

Kauppakeskus Corona,Karjalahdenkatu 7

08. - 10.04.2015 klo 10 - 19
11. - 12.04.2015 klo 12 - 16
13. - 14.04.2015 klo 10 - 20

Kulttuurikeskus, lehtilukusali,Marina Takalon katu 3

08. - 10.04.2015 klo 10 - 18
11. - 12.04.2015 klo 12 - 16
13. - 14.04.2015 klo 10 - 18

Karihaaran koulu,Marttalankatu 8

08. - 09.04.2015 klo 11 - 18

Syväkankaan koulu,Kulmatie 7

10.04.2015 klo 11 - 18
11. - 12.04.2015 klo12 - 16

Hepolan koulu,Satamalehdontie 2

13. - 14.04.2015 klo 11 - 18

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 7.4.2015 ennen klo 16:00 oman kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kemissä ilmoittautumisia otetaan vastaan numerossa 040 732 5978 ja/tai 016 259 247.

Laitosäänestys

Laitosäänestyksen järjestelyistä vastaa laitosvaalitoimikunta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Anja Holpainen, 040 548 1974 ja varapuheenjohtajana Veikko Löytynoja, 040 512 8125.

Seuraavissa laitoksissa järjestetään äänestys:

 • Keskustan palvelutalo
 • Syväkankaan palvelutalo
 • Oklaholman palvelutalo
 • Palvelukoti Iltarusko
 • Vanhainkoti Nestori
 • Kiveliönkoti
 • Kivikon Pirtti
 • Päihdekuntoutumisyksikkö Pihla
 • Palvelukoti Apila
 • Kivikankaan palvelukoti
 • Sauvosaaren sairaala
 • Inka-koti
 • Palvelukoti Meripuisto
 • Purolan palvelukeskus
 • Pienkoti Akseliina
 • Pohjantähden palvelukoti
 • Sotainvalidien palvelutalo Tammenlehvä
 • Länsi-Pohjan keskussairaala
 • Hoivakoti Herukka
 • Palvelukoti Merituuli
 • Esperi Hoivakoti Tervarinne
 • Attendo Metsäkummun Hoivakoti

Laitoksiin on toimitettu äänestysten toimittamisajankohdat.