Kuntavaalit 2017

tml0222-770x300

Kuntavaalien tulos on vahvistettu

Kuntavaalien 2017 tulos on vahvistettu 12.4.2017 ja uusi valtuusto valittu.

Valitut ja varajäsenet vertauslukuineen

Aktiivisuus Kemissä

Ehdokkaat vertausluvuittain

Oikeusministeriön tulospalvelu

Todista henkilöllisyytesi!

Ota henkilöllisyystodistus mukaan, kun menet äänestämään.

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla. Kotiin tullut "Ilmoitus äänioikeudesta" -lomake ei riitä todistamaan henkilöllisyyttä.

Äänioikeuden käyttäjän henkilöllisyyden tarkastaminen on myös äänioikeutetun itsensä etu.

Vaalipäivä 9.4.2017

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa ilmoituskortissa. Mikäli kortti on hävinnyt, oman äänestyspaikan saa selville soittamalla maistraattiin virka-aikana tai oikeusministeriön maksuttomaan palvelunumeroon 0800 9 4770 tai oman kuntansa keskusvaalilautakuntaan. Kemin keskusvaalitoimiston puhelinnumero: 040 732 5978 tai 016 259 247.

Henkilöllisyys on todistettava! Ota siis henkilöllisyystodistus mukaan!

Vaalipäivän äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat:

Huom! Torvisen, Tervaharjun ja Takajärvi-Siikakankaan uudet paikat!

1. Sauvosaaren äänestysalue, Opiskelijaravintola, Koulukatu 17 (lukion pihapiirissä)
2. Ruutti-Koivuharjun äänestysalue, Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3
3. Marttalan äänestysalue, Karihaaran koulu, liikuntasali, Marttalankatu 8
4. Torvisen äänestysalue, Paattion kerhotalo, Tornionkatu 81
5. Ristikangas-Kivikon äänestysalue, Kivikon koulu, Kiveliönkatu 31
6. Tervaharjun äänestysalue, Paloasema, Kiveliönkatu 26
7. Takajärvi-Siikakankaan äänestysalue, Takajärven nuorisotalo, Oklaholmankatu 16
8. Syväkangas-Ritikan äänestysalue, Syväkankaan koulu, Kulmatie 7
9. Peurasaaren äänestysalue, Kemin Energia Oy, Kalkkinokantie 5
10. Hepola-Rytikarin äänestysalue, Hepolan koulu, Satamalehdontie 2
11. Ajoksen äänestysalue, Ajoksen ent. nuorisotalo, Jatulintie 45

Ennakkoäänestys 29.3. – 4.4.2017

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Ennakkoon voi siis antaa äänensä myös muun kuin kotikuntansa äänestyspaikoissa. Ulkomailla ennakkoäänestys päättyy jo 1.4.2017. Koko Suomen ennakkoäänestyspaikat löytät tästä VRK:n äänestyspaikkapalvelusta. Vaalipäivän äänestyspaikkaa voi hakea samasta palvelusta kirjoittamalla Vaalipäivän äänestys -välilehdellä oman vakinaisen osoitteen ja kotikunnan, jossa on ollut kirjoilla 17.2.2017. 

Äänestäjän on aina todistettava henkilöllisyytensä! Henkilöllisyystodistus mukaan!

Kemin yleiset ennakkoäänestyspaikat

Paikka ke 29.3. to 30.3. pe 31.3. la 1.4. su 2.4. ma 3.4. ti 4.4.
Kaupungintalo - asiakaspalvelukeskus 9 - 15 9 - 15 9 - 15 9 - 15 9 - 15
Kulttuurikeskus - lehtilukusali 10 - 18 10 - 18 10 - 18 12 - 16 12 - 16 10 - 18 10 - 18
Citymarket 10 - 19 10 - 19 10 - 19 12 - 16 12 - 16 10 - 20 10 - 20
Kauppakeskus Corona 10 - 19 10 - 19 10 - 19 12 - 16 12 - 16 10 - 20 10 - 20
Karihaaran koulu - liikuntasali 11 - 18 11 - 18
Syväkankaan koulu 11 - 18 12 - 16 12 - 16
Hepolan koulu 11 - 18 11 - 18

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava ennen ennakkoäänestyksen alkamista!

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16:00 oman kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle puhelimitse numeroihin 040 732 5978 / 016 259 247 tai tällä lomakkeella.

Kemin keskusvaalilautakunnan postiosoite:
Kemin kaupungin keskusvaalilautakunta
Valtakatu 26
94100  Kemi