Presidentinvaali 2018

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16:00 oman kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle puhelimitse numeroihin 040 732 5978 / 016 259 247 tai tällä lomakkeella.

Kemin keskusvaalilautakunnan postiosoite:
Kemin kaupungin keskusvaalilautakunta
Valtakatu 26
94100 Kemi

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi

Ota henkilöllisyystodistus mukaan, kun menet äänestämään.

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla. Kotiin tullut "Ilmoitus äänioikeudesta" -lomake ei riitä todistamaan henkilöllisyyttä. "Ilmoitus äänioikeudesta" -lomakkeen ei tarvitse olla mukana äänestyspaikalla, henkilöllisyystodistus riittää.

Äänioikeuden käyttäjän henkilöllisyyden tarkastaminen on myös äänioikeutetun itsensä etu.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan keskiviikosta tiistaihin 17. - 23.1.2018, mahdollinen toinen kierros 31.1. - 6.2.2018

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Ennakkoon voi siis antaa äänensä myös muun kuin kotikuntansa äänestyspaikoissa. Ulkomailla ennakkoäänestys päättyy jo 20.1.2018. Koko Suomen ennakkoäänestyspaikat löytät tästä VRK:n äänestyspaikkapalvelusta.

Kemin yleiset ennakkoäänestyspaikat:

Äänestyspaikka Ke To Pe La Su Ma Ti
  17.1./31.1. 18.1./1.2. 19.1./2.2. 20.1./3.2. 21.1./4.2. 22.1./5.2. 23.1./6.2.
Kaupungintalo, 1. krs 9 - 15 9 - 15 9 - 15 - 9 - 15 9 - 15
Kulttuurikeskus, lehtilukusali 10 - 18 10 - 18 10 - 18 - 10 - 18 10 - 18
Citymarket 10 - 19 10 - 19 10 - 19 10 - 16 11 - 16 10 - 20 10 - 20
Kauppakeskus Corona 10 - 19 10 - 19 10 - 19 10 - 16 11 - 16 10 - 20 10 - 20
Palvelukeskus Purola 11 - 18 11 - 18 - - - - -
Syväkankaan koulu - - 11 - 18 12 - 16 - - -
Hepolan koulu - - - - - 11 - 18 11 - 18

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa ilmoituskortissa. Mikäli kortti on hävinnyt, oman äänestyspaikan saa selville soittamalla maistraattiin virka-aikana tai oikeusministeriön maksuttomaan palvelunumeroon 0800 9 4770 tai oman kuntansa keskusvaalilautakuntaan. Kemin keskusvaalitoimiston puhelinnumero: 040 732 5978 tai 016 259 247.

Henkilöllisyys on todistettava! Ota siis henkilöllisyystodistus mukaan!

Vaalipäivän äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat:

1. Sauvosaaren äänestysalue, Opiskelijaravintola, Koulukatu 17 (lukion pihapiirissä)
2. Ruutti-Koivuharjun äänestysalue, Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3
3. Marttalan äänestysalue, Palvelukeskus Purola, ruokasali, Purolankatu 1
4. Torvisen äänestysalue, Paattion kerhotalo, Tornionkatu 81
5. Ristikangas-Kivikon äänestysalue, Kivikon koulu, Kiveliönkatu 31
6. Tervaharjun äänestysalue, Paloasema, Kiveliönkatu 26
7. Takajärvi-Siikakankaan äänestysalue, Takajärven nuorisotalo, Oklaholmankatu 16
8. Syväkangas-Ritikan äänestysalue, Syväkankaan koulu, Kulmatie 7
9. Peurasaaren äänestysalue, Kemin Energia Oy, Kalkkinokantie 5
10. Hepola-Rytikarin äänestysalue, Hepolan koulu, Satamalehdontie 2
11. Ajoksen äänestysalue, Ajoksen ent. nuorisotalo, Jatulintie 45